Det er planlagt fem filmaviser som slippes fortløpende på nyåret. I hver episode tar for seg et viktig sted som har en historie, men som nå er endret eller under endring. Du får se bilder og film fra gamle arkiver, høre intervju med personer som kjenner stedet og som driver eller har visjoner for stedet i dag. I tillegg vil Filmavisa i hver episode ha noen kortere reportasjer om mindre steder, aktualiteter og trivialiteter.
 
Filmserien er spesiallaget for visning på sykehjem og ulike eldresentre. Men også for ensligboende, bruk i familier og i andre passende fora. I tillegg til selve filmvisningen på eldresentre, settes det av tid samtaler og at de eldre får komme med sin kunnskap, spørsmål eller fortellinger om de stedene som det handler om. Denne kunnskapen samles opp og vil gjøres tilgjengelig for andre.

Les mer om Filmavisen Tromsø og se episodene her.
 
Prosjektet er et samarbeid med helse og omsorgstjenesten, den kulturelle spaserstokken i Tromsø kommune, Sanitetskvinnene med flere. Den er støttet av aktivitetsmidler fra Fylkesmannen, Dam stiftelsen og Samfunnsløftet. Filmavisa produseres av Polarfox AS med John Arvid Berger som initiativtaker og produsent.