Vi tilbyr helsetjenester til ny-bosatte flyktninger og familiegjenforente som er deltakere i introduksjonsprogrammet.

Vi har kontakt med og følger opp ny-bosatte flyktninger og familiegjenforente den første tiden de bor i kommunen, frem til de har fått personnummer og tildelt fastlege. Denne tiden varierer ut fra helseplager og sykdommer de har når de blir bosatt.

Vi møter personer i alle aldersgrupper.

Vi henviser alle personer til tuberkulose-screening. Personer med behov for det, får hjelp i Flyktningehelsetjenesten eller henvises videre til andre tjenester i primær eller spesialisthelsetjenesten.

Kontakt oss

Besøksadresse: Søndre Tollbodgate 7, 9008 Tromsø (Inngang fra kaia)
Felles e-post

Åpningstider
​Mandag – torsdag klokka 08:30 - 14.30.

Det er for tiden en redusert tilgjengelighet ved oppmøte, men tjenesten besvarer telefon og e-post. 

Helsesykepleier er tilstede mandag til fredag. 

Telefon 
  • ​Helsesekretær Anne Asla Bentzen, telefon ​480 09 283 (mandag / tirsdag / torsdag)
  • ​Helsesykepleier Kamilla Sofie Thorsteinsen, telefon 954 02 105 (mandag - fredag)
Ved behov for jordmor send en e-post til timetiljordmor@tromso.kommune.no.

Om tilbudet

Helsesykepleier
  • Mottaksamtale, kartlegging og info.
  • Oppfølging.
  • Vaksinasjon.
  • Barn følges opp til de overføres til ordinær helsestasjon/skolehelsetjeneste.