Flyplassutvalget ble re-etablert i mars 2017 for perioden 15.03.2017-01.10.2019. I utvalget deltar representanter fra Tromsø kommune, Avinor Tromsø, Troms fylkeskommune, Visit Tromsø, Næringsforeningen i Tromsøregionen og Statens vegvesen.

Formålet til Flyplassutvalget er å bidra til å legge til rette for utvikling i Nord-Norge. Gjennom flyplassutvalget, vil regionens politikere og beslutningstakere, i samarbeid med Avinor, tydeliggjøre behovene for og fremme oppgradering og videreutvikling av Tromsø lufthavn, Langnes.
 
Flyplassutvalget koordineres av:
Næringsrådgiver Magnus Skjelmo Kristiansen
Telefon: 478 28 096
E-post: magnus.skjelmo.kristiansen@tromso.kommune.no

Flyplassutvalgets medlemmer 2017-2019

 
Hvor Hva Navn Rolle
Tromsø kommune Fast - leder Jarle Aarbakke Varaordfører
Tromsø kommune Fast Mette Mohåg Avdelingsdirektør
Avinor Fast Ivar Schrøen Flyplassjef
Troms fylke Fast Ivar B. Prestbakkmo Fylkesråd samferdsel
Næringsforeningen i Tromsøregionen Fast Trude Nilsen Direktør
Visit Tromsø Fast Monica Lyngh Styreleder
Statens vegvesen Fast Rigmor Thorsteinsen Avdelingsdirektør
Tromsø kommune Vara Kristin Røymo Ordfører
Tromsø kommune Vara Magnus Skjelmo Kristiansen Næringsrådgiver
Troms fylke Vara Marius Chramer Spesialrådgiver
Visit Tromsø Vara Chris Hudson Daglig leder
Statens vegvesen Vara Veronika Wiik Prosjektleder
Avinor Vara Svein-Idar Henriksen Driftssjef
Næringsforeningen i Tromsøregionen Vara Andreas Willumsen Styremedlem