Vi inviterer deg som er over 50 år til innbyggerdialog tirsdag 16. oktober i rådhuskantina, kl. 18 - 21.

Temaet er: «Fra hus til leilighet – ditt fremtidige boligvalg». Husbanken, utbyggere og kommunen innleder til dialog om fremtidens seniorboliger. Vi vil høre dine meninger om hvordan fremtidens seniorboliger bør være.

Sosialt fellesskap
Heidi Bjøru, rådgiver ved Byutvikling, sier kommunen trenger innbyggernes innspill for å komme frem til et så godt resultat som mulig. Hun understreker at de ikke sitter på noen fasit.

- I dag bytter vi gjerne bolig ettersom hvilke faser av livet vi er inne i – i motsetning til generasjonen over dagens seniorer, som gjerne bygget ett hus som de bodde i hele livet. Å flytte til en seniorbolig kan gi et sosialt fellesskap med naboene – man har noen å drikke et glass vin med, noen som kan vanne plantene når man reiser bort, og noen som får en til å føle seg trygg. Og nettopp det kan bøte på en av de store helseutfordringene i vår tid, nemlig ensomhet, sier Bjøru.

- Vi håper at tilbakemeldingene fra de oppmøtte på arrangementet vårt skal sette i gang en samtale blant seniorene selv, og fungere som innspill for utbyggerne. Kommunens rolle i det hele er å være inspirator, og tilrettelegger for samtaler rundt problemstillingen.

- Kjennes trygt og godt
Eva T. Olsen (55) og ektemannen er blant dem som har valgt å bytte ut eneboligen med ei praktisk leilighet. Med alt på ett plan og heis direkte fra garasjen, føler paret at de nå har en bolig Fra hus til leilighetde kan bo i resten av livet.

– Det kjennes både trygt og godt, og jeg føler meg berga for framtiden, sier Eva T. Olsen.

Bevissthet rundt egen, framtidig bosituasjon er viktig, og Olsen mener man bør begynne tidlig med å tenke på tilrettelagt bolig.

– I dag lever vi lengre, og bor også hjemme lengre. Da må vi også ha et bevisst forhold til bosituasjonen vår. En del seniorer bor i store hus, noe som igjen kan skape utfordringer når de blir eldre. Mange boliger har ikke heis, man kan møte på utfordringer med vær og vind, og mange «fanges» innendørs. Det skaper ensomhet, mener Olsen.