Grunnet smittevernhensyn under koronasituasjonen er det restriktiv adgang for publikum til å møte opp i møtelokalene for å følge våre møter. Du kan imidlertid følge de fleste av våre møter direkte via våre nettsider og Youtube. Møtene kan i etterkant også sees i opptak.

Følgende kommunestyre-, formannskaps- og hovedutvalgsmøter sendes på nett. Klikk på møtet du ønsker å følge:

Sakspapirer og møteprotokoller finner du under Postliste, møteplan og saksdokumenter.

Vil du se tidligere møter?
Opptak av tidligere utvalgs- og formannskapsmøter finner du på vår Youtube-side og kommunestyremøter finner du på vår kommune-TV-side.

Andre politiske møter på rådhuset  
Øvrige politiske møter vil også gjennomføre på rådhuset. Dersom du vil følge ett eller flere av disse, må du sende en e-post i forkant av møtet til politisk.sekretariat@tromso.kommune.no. Det er ikke direktesending eller opptak av disse møtene.
 
For media
På grunn av smittevernregler er det etablert egne regler ved mediedekning av kommunestyret, formannskapet og møter i utvalg. Politisk sekretariat legger til rette for at smittevernreglene kan følges.
 
Kommunestyret skal som hovedregel følges fra formannskapssalen. Kommunestyret streames dit. Her er det lagt til rette for at avstandsregler og andre smittevernregler kan følges. Dersom man har et særlig behov for å være til stede i kommunestyresalen, for eksempel for å filme eller ta bilder, ber vi om at dette på forhånd avtales med politisk sekretariat.
 
Formannskapsmøter og utvalgsmøter kan følges av én representant fra hver av følgende medier: NRK Troms, iTromsø og Nordlys. Media skal sitte på anviste plasser. Dersom det er behov for at flere er til stede, skal dette på forhånd avtales med politisk sekretariat. Andre medier kan gis adgang til å være til stede etter avtale.

Har du spørsmål om politiske møter? 
Politisk sekretariat er ansvarlig arrangør for møtene.

Kontakt oss på e-post: politisk.sekretariat@tromso.kommune.no