Det nye helsehuset har samlet det meste av tverrfaglige medisinsk tjenestetilbud som tidligere var spredt rundt om i kommunen. Samlokalisering av de ulike tjenestene skal gi et bedre helsetilbud til kommunens innbyggere. 

- Dette er en stor dag for oss og jeg er stolt og glad for å kunne ta i mot første pasienten. Det nye helsehuset er "et lite eventyr" for alle enhetene som nå er lokalisert i bygget, sier ordfører Kristin Røymo som tok i mot Arvid Jørgensen sammen med leder for helsehuset, Steinar Pedersen og øvrig helsepersonell.
 
Det nye helsehuset skal inneholde tjenester både før og etter sykehusbehandling til personer over 18 år som har behov for et kommunalt tilbud utover fastlege, legevakt og andre kommunale tilbud - og ikke er innlagt på sykehus. 

Her er kommunens akuttplasser, korttidsplasser for utskrivningsklare pasienter, senger for lindrende behandling, rehabiliteringsplasser og ettervern for psykiatri og rus samlet. 

Les mere om det nye tilbudet på Helsehuset Tromsø.