Foto: Tromsø Havn / Kjetil Robertsen
 

Det er Forsvarsdepartementet som inviterte til folkemøtet i samarbeid med regionale aktører.

Formålet med folkemøtet var å gi informasjon til innbyggerne om anløp med reaktordrevne fartøyer, og legge til rette for at innbyggere kan stille spørsmål til myndigheter og faglige kilder for å få svar på det de lurer på om temaet.
 
Under folkemøtet var det innledninger fra:

  • Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  • Statsforvalteren i Troms og Finnmark

  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

  • Tromsø kommune

  • Forsvaret

I panelet var det også representanter fra Universitetssykehuset Nord-Norge og politiet.
 
Etter innledningene var det anledning til å stille spørsmål til innlederne og panelet. Se folkemøtet i opptak på Youtube (anbefales for mobilbrukere) eller i avspilleren nedenfor:


 
Innholdet nedenfor i artikkelen kan være utdatert da artikkelen opprinnelig ble publisert i forkant av møtet.

Følg møtet direkte via nett eller møt opp i møtelokalene
Av smittevernhensyn blir folkemøtet i hovedsak arrangert digitalt.
 
Du kan også delta ved å være fysisk til stede på Clarion Hotel The Edge. Det er av smittevernhensyn et begrenset antall seter tilgjengelig. Dersom det blir fullt på The Edge, vil noen bli bedt om å gå til Scandic Ishavshotell. Dette hotellet er like i nærheten.
 
Slik melder du deg på for fysisk oppmøte
Om du ønsker å delta på folkemøtet ved å være fysisk til stede, må du innen 3. mai klokken 9 melde deg på ved å sende oss navn og telefonnummer.

Dersom det fortsatt er ledige seter i møtelokalene etter at påmeldingsfristen er utløpt, åpnes det for påmelding i døra. Men vi gjør oppmerksom på at forhåndspåmeldte har prioritert plass, som betyr at dersom du ikke har forhåndspåmeldt deg til e-posten ovenfor kan vi ikke garantere deg plass.
 
Oppmøte for ikke-forhåndspåmeldte er en time før møtestart på Clarion Hotel The Edge.
 
Transporttilbud for beboere i Tønsvika-området
Det vil bli satt opp busstransport for deltakere fra Tønsvika til møtet. NB! Oppgi i påmeldingen om du ønsker busstransport.

  • Avgang klokken 16:30 fra Skittenelv.

  • Retur fra sentrum rundt klokken 20:30

​Møt opp i god tid – sitt på nummerert plass
Du som er forhåndspåmeldt må møte opp ved inngangen ved Clarion Hotel The Edge 40-60 minutter før møtestart. Der vil du da få anvist plass enten i møtelokalet på Clarion Hotel The Edge, eller henvist til møtelokalet på Scandic Ishavshotell dersom det skulle være fullt på Clarion Hotel The Edge.

Det er nummererte sitteplasser i møtelokalene. Du vil få utdelt et setenummer for hvor du skal sitte. Nummeret får du oppgitt enten ved påmelding eller ved ankomst i møtelokalet.
 
Følg smittevern
Det er av smittevernhensyn meget viktig at du sitter på din nummererte plass i salen.

Av samme smittevernhensyn er det dessverre ikke kaffe- eller tetilbud i folkemøtelokalene, verken ved ankomst eller mens møtet pågår. Det plasseres imidlertid vannflaske og én-gangs-munnbind på hver sitteplass.

Delta digitalt – send inn spørsmål til folkemøtet
Du kan også delta i folkemøtet digitalt, altså via internett, for eksempel hjemmefra eller fra kontoret ditt.

  • Du deltar ved å gå til nettadressen tromso.digital-event.noLogg inn med ditt mobilnummer. Du får tilsendt en kode på SMS som du bruker for å slutte deg til møtet.

 Møtelenken aktiveres i forkant av møtestart.
 
De som skal delta i møtet digitalt kan sende inn spørsmål på forhånd til:
SFTFgrotsund@statsforvalteren.no

Frist for innsending av spørsmål til folkemøtet: 2. mai klokken 12:00. Men du kan fortsatt sende inn spørsmål om saken til samme e-postadresse innen utgangen av fredag 7. mai. Spørsmål innsendt etter folkemøtet blir gjenstand for utarbeidelse av en spørsmål- og svar-spalte.
 
Møteleder vil stille skriftlig innsendte spørsmål til panelet under møtet så langt det er tid.

Ønsker du å følge møtet?
Dersom du ønsker å følge direktesendingen fra folkemøtet, men uten å delta aktivt, kan du gjøre det via Youtube (som anbefales for mobilbrukere) eller ved å trykke «Play»-symbolet i videoavspillervinduet nedenfor:
 
Still spørsmål i chat mens møtet pågår
Det er i utgangspunktet kun mulig å stille spørsmål til paneldeltagerne dersom man er fysisk til stede i et av møtelokalene, eller ved å sende inn spørsmål på forhånd. 
 
Du kan imidlertid sende panelet spørsmål via møtechatten mens møtet pågår. Dersom det i løpet av folkemøtet blir tid og anledning, vil ett eller flere spørsmål fra møtechatten bli stilt av møteleder til paneldeltakerne i møtet. Spørsmålene vil så langt det lar seg gjøre formidles til panelet. Skriv gjerne hvem du ønsker å rette ditt spørsmål til. Vi kan ikke garantere at alle spørsmålene vil bli besvart under selve folkemøtet, men alle innsendte spørsmål vil registreres og samles inn til et oppsummert «Spørsmål- og svar-spalte» som vi publiserer på nett i etterkant av møtet.

  • Du kan stille spørsmål i livechatten til paneldeltagerne via samme lenke som du bruker for å slutte deg til møtet, altså Tromso.digital-event.noLogg inn med ditt mobilnummer. Du får tilsendt en kode på SMS som du bruker for å slutte deg til møtet hvor du kan stille spørsmål.


For pressen
Det vil bli lagt opp til at paneldeltakerne er tilgjengelige for spørsmål fra presse etter møtet. Se særskilt informasjon for pressen her: Presseinvitasjon: Folkemøte om reaktordrevne fartøyer til havn i Tromsø – Regjeringen.no
 
Mer informasjon om reaktordrevne fartøy: