Remiks planlegger å bygge opp en temapark rundt temaet resirkulering og miljøvennlig avfallshåndtering som en del av den nye Kretsløpsparken som skal etableres på nordøya.

I den anledning inviterer Remiks til folkemøte i kantina på rådhuset tirsdag 4. og torsdag 6. september kl 18-20. Vi ønsker dine innspill til hvordan det nye tilbudet skal være, så ta turen innom.

​- Planleggingen av den nye temaparken er godt i gang. Nå ønsker vi å høre hvordan innbyggerne i Tromsø ønsker at det nye tilbudet skal være. Vi tar imot alle ideer med stor velvilje og vil ta de med oss i den videre prosessen. I denne fasen av prosjektet har kreativiteten fritt spillerom, sier Ivar Handeland i Remiks.
 
Ønsker innspill fra innbyggerne
Arbeidet med det nye tilbudet er et samarbeid mellom Remiks, Nordnorsk senter for design og arkitektur (NODA) og Tromsø kommune. Det skal utvikles et nytt tjenestedesign for Kretsløpsparken. Resultatet vil bli et helt nytt og miljøvennlig tilbud til Tromsøs befolkning.
 
- Vi ser for oss å samle returstasjon, bruktbutikken, et opplevelsessenter for avfall og miljø og en kafé i den nye Kretsløpsparken. Men også andre aktiviteter vil kunne passe inn. Vi ønsker å lage verdens kuleste bruktbutikk. Da er det viktig å høre hvordan innbyggerne i byen ønsker at butikken skal være, sier prosjektleder Carl Henrik Deiting hos Byutvikling i Tromsø kommune.

- Programmet blir likt for de to workshopene, så her kan deltakerne velge hvilken dag som passer best. Opplegget er egnet for alle aldersgrupper og det koster ikke noe å delta. Vi håper så mange som mulig tar turen til rådhuset for å gi oss sine innspill. Alle er hjertelig velkommen, sier Handeland.
 
Råstoff til nye produkter
I dag materialgjenvinnes 36 prosent av avfallet i Tromsø og Karlsøy, mens rundt 60 prosent går til energigjenvinning. Målet er at mer av det avfallet vi kaster skal bli til nye produkter i fremtiden.   
 
- Avfall er ikke søppel, men råstoff til nye produkter og verdier som må tas vare på. Ved å tilrettelegge for mer og bedre sortering håper vi at innbyggerne i Tromsø vil hjelpe oss med å ta vare på mer av det avfallet som blir kastet, sier Handeland.