Eplebiblioteket

Eplebiblioteket
Alle barn har rett til å oppleve leseglede! Men alle bøker passer ikke for alle barn. Derfor finnes Epleavdelinga på Barne- og ungdomsavdelingen (plan U) på Tromsø bibliotek Her finner du fag- og skjønnlitteratur og annet lesestimulerende materiell for barn med nedsatt funksjonsevne.

For deg som voksen finnes faglitteratur om ulike funksjonshemninger og metodehåndbøker. Materialet kan gi støtte og inspirasjon i arbeidet ditt eller foreldrerollen. Spør oss gjerne!

Epleavdelinga er enkel å finne. Bare følg eplesporene ved bibliotekinngangen. Alle bøkene og mediene som tilhører Epleavdelinga, er merket med smilende røde eplelogoer. Hyllene er merket med enkel tekst og symbolbilder som forklarer hva samlingen inneholder.

Blissbøker

Bliss er et bildespråk med symboler i stedet for ord og bokstaver. Det til erstatning for talespråk. Mer informasjon om Bliss finner du på nettstedene til Statped og ISAAC.

Bok + lydbok

Biblioteket har satt sammen en pakke bestående av en vanlig trykt bok og en lydbok på CD. Kombinasjonen bok og lydbok gir flere muligheter for barn som er svake lesere og trenger ekstra støtte.

Eplekofferter

En lese med alle sanser-koffert.
 
Eplekofferten er en liten koffert fylt med ulike medier og materiell. Vi har tatt utgangspunkt i noen av de kjente barnebokfigurene som finnes som dokker når vi lagde koffertene. Alle koffertene har ei dokke og ei svartskriftbok. I de tilfeller der det finnes; memory-spill, puslespill, dataspill, lydbok, DVD-film osv. har vi lagt det i kofferten.
 
Hensikten med Eplekoffertene er å tilby de barna som trenger det, flere innganger til barneboka. Gjennom å høre og føle, se en film eller komme i kontakt med barnebokfiguren via et dataspill, gir vi flere muligheter til å introdusere litteratur og opplevelsen av den på en positiv måte.
 
Biblioteket har tre ulike kofferter: Molly, Albert Åberg og Ludde. Koffertene kan lånes i 4 uker. De er ikke mulig å fjernlåne. Biblioteket har følgende eplekofferter.
 

Flanellograf-fortellinger

Figurene i kjente eventyr og fortrellinger er laget som flanellografbilder. Bildene har en ru bakside som gjør at de kan festes på en filt- eller flanelloverflate. Flanellograf-fortellinger gir mulighet til fokusere på fortellingen på en annen måte enn i boka. Fortellingen blir mer konkret og barna får mulighet til å være medskapende.
 
Biblioteket har følgende flanellograf-fortellinger.

God bok

I denne kategorien har vi samlet bøker med tydelige bilder og enkel tekst. Bildebøkene har tydelige bilder og enkelt språk og kan være en fin støtte for å lære seg ord og begrep. Det finnes også enkle faktabøker og bøker som passer for litt eldre barn.

Punktskriftbøker

Epleavdelinga har et lite depot av barnebøker på punktskrift fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek som du kan låne. Hensikten er i første omgang å vise hvordan en punktskriftbok fungerer.

Lyd og blindeskriftbiblioteket har et stort utvalg av punkskriftbøker for utlån.
 
Les mer om punktskriftbøker på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Taktile bøker

Taktile bøker blir også kalt "følebøker". Disse kan være til hjelp for blinde eller svaksynte barn. Bøkene har bilder som kan være laget av stoff, skinn, plast eller andre materialer.

Illustrasjonene er taktile. De har som regel tekst i punktskrift og samme tekst i trykte bokstaver og er derfor et nyttig tiltak for å øve inn punktskrift.
 

Biblioteket har flere taktile bøker som helt sikkert passer ditt barn.

Tegnspråk

Eventyr og fortellinger på tegnspråk med tegnspråkillustrasjoner finnes som bok, videobok og interaktiv bok (CD-ROM). Vi har også medier som omhandler tegnsang.

Biblioteket har flere medier med tegnspråk.

Mer informasjon om tegnspråk finner du på nettstedene til Skolenettet og Norges døveforbund.

Videobøker

Videobøker er et filmopptak (VHS/DVD) av en eller flere personer som leser bøker på tegnspråk. De er ofte en blanding av gjenfortelling fra originalteksten og dramatisering.

Videobøkene inneholder eventyr, bildebøker, barnebøker og barneteater. De er spesielt beregnet på døve og hørselshemmede barn, men kan være anvendelig for andre som benytter tegnspråk for å kommunisere.
Les mer om biblioteket sine videobøker.
 
Annet
Mer informasjon om videobøker på Døves Media.