Eplebiblioteket

Eplebiblioteket
Alle barn har rett til å oppleve leseglede! Men alle bøker passer ikke for alle barn. Derfor finnes Epleavdelinga på Barne- og ungdomsavdelingen (plan U) på Tromsø bibliotek Her finner du fag- og skjønnlitteratur og annet lesestimulerende materiell for barn med nedsatt funksjonsevne.

For deg som voksen finnes faglitteratur om ulike funksjonshemninger og metodehåndbøker. Materialet kan gi støtte og inspirasjon i arbeidet ditt eller foreldrerollen. Spør oss gjerne!

Epleavdelinga er enkel å finne. Bare følg eplesporene ved bibliotekinngangen. Alle bøkene og mediene som tilhører Epleavdelinga, er merket med smilende røde eplelogoer. Hyllene er merket med enkel tekst og symbolbilder som forklarer hva samlingen inneholder.

Last ned eplebrosjyren


 

Blissbøker

Bliss er et bildespråk med symboler i stedet for ord og bokstaver. Det til erstatning for talespråk. Mer informasjon om Bliss finner du på nettstedene til Statped og ISAAC.

Bok + lydbok

Biblioteket har satt sammen en pakke bestående av en vanlig trykt bok og en lydbok på CD. Kombinasjonen bok og lydbok gir flere muligheter for barn som er svake lesere og trenger ekstra støtte.

Eplekofferter

En lese med alle sanser-koffert.
 
Eplekofferten er en liten koffert fylt med ulike medier og materiell. Vi har tatt utgangspunkt i noen av de kjente barnebokfigurene som finnes som dokker når vi lagde koffertene. Alle koffertene har ei dokke og ei svartskriftbok. I de tilfeller der det finnes; memory-spill, puslespill, dataspill, lydbok, DVD-film osv. har vi lagt det i kofferten.
 
Hensikten med Eplekoffertene er å tilby de barna som trenger det, flere innganger til barneboka. Gjennom å høre og føle, se en film eller komme i kontakt med barnebokfiguren via et dataspill, gir vi flere muligheter til å introdusere litteratur og opplevelsen av den på en positiv måte.
 
Biblioteket har tre ulike kofferter: Molly, Albert Åberg og Ludde. Koffertene kan lånes i 4 uker. De er ikke mulig å fjernlåne. Biblioteket har følgende eplekofferter. Disse står for øyeblikket på lager, men kan hentes fram av de ansatte.
 

Flanellograf-fortellinger

Figurene i kjente eventyr og fortrellinger er laget som flanellografbilder. Bildene har en ru bakside som gjør at de kan festes på en filt- eller flanelloverflate. Flanellograf-fortellinger gir mulighet til fokusere på fortellingen på en annen måte enn i boka. Fortellingen blir mer konkret og barna får mulighet til å være medskapende.
 
Biblioteket har følgende flanellograf-fortellinger.

God bok

I denne kategorien har vi samlet bøker med tydelige bilder og enkel tekst. Bildebøkene har tydelige bilder og enkelt språk og kan være en fin støtte for å lære seg ord og begrep. Det finnes også enkle faktabøker og bøker som passer for litt eldre barn.

Nye bøker innkommet til Epleavdelinga

10 døve og hørselshemmede forteller - Helge Herland, Norges Døveforbund, 2016  
10 ulike personer - døve, hørselshemmede, døvblinde og døvblitte står fram med sine historier om hvordan det er å leve i dagens samfunn. Boka inneholder også faktaopplysninger om tegnspråk, døveorganisasjonen, tolketjenesten og mer. 

Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig – Anne Høigård, Universitetsforlaget, 2019 
Dette er en grundig innføringsbok som viser hvordan barn gradvis tilegner seg språket gjennom dialog, fortelling og lek. 

Begrepsaktiviteter: læring av grunnleggende begreper – Kari Hole, Infovest Forlag, 2015 
Her er det forslag til arbeid med ulike begreper for hver av de 12 kategoriene i barnehagen eller klassen. Materiellet kan også brukes i små grupper eller i en -en til en-situasjon. Begrepene presenteres med tilhørende underbegreper av økende vanskegrad. Det trekkes veksler på læringsstrategitenkning, prinsipper som bakgrunnsinformasjon, metakognisjon, organisering av begreper, aktiv læring og modellering. 

Bursdag hos Babblarna – Anneli Tisell, Statped, 2019
(Vi har også Hvor er Babbas ting? 2015, I babblarnas hus 2015, Stampelang med Babblarna 2019) 
Babblarne-serien er laget for å gi bedre språkutvikling hos barn; vekker nysgjerrighet og lyst til å lære, og gir en utmerket start til å utvikle språket. Når man babler og leker trener man aktivt på språklyder, språkmelodi, begreper og grammatikk. 

Babblarna er egnet for bedre språkutvikling hos barn generelt, men passer også for barn med forsinket språkutvikling, barn med nevrologiske vansker m.m. 

Språkopplæring på småskoletrinnet - Red.: Kristin Ran Choi Hinna, Lila Moberg, og Nora Linden Fagbokforlaget 2018 

Tigergjengen 6-9 – Nina Skauge Skauge Forlag 2017 
Gjengen har nå bodd en stund i bofellesskapet, og i denne pakken på fire hefter lager de fest for å feire det. Det blir mer kjæreste-stoff, for det er populært hos mange lesere. Men i pakken finnes også historien om gutta som vil lære seg å lage pannekaker og julefeiringen som ble helt annerledes enn forventet.

Punktskriftbøker

Epleavdelinga har et lite depot av barnebøker på punktskrift fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek som du kan låne. Hensikten er i første omgang å vise hvordan en punktskriftbok fungerer.

Lyd og blindeskriftbiblioteket har et stort utvalg av punkskriftbøker for utlån.
 
Les mer om punktskriftbøker på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek

Taktile bøker

Taktile bøker blir også kalt "følebøker". Disse kan være til hjelp for blinde eller svaksynte barn. Bøkene har bilder som kan være laget av stoff, skinn, plast eller andre materialer.

Illustrasjonene er taktile. De har som regel tekst i punktskrift og samme tekst i trykte bokstaver og er derfor et nyttig tiltak for å øve inn punktskrift.
 

Biblioteket har flere taktile bøker som helt sikkert passer ditt barn.

Tegnspråk

Eventyr og fortellinger på tegnspråk med tegnspråkillustrasjoner finnes som bok, videobok og interaktiv bok (CD-ROM). Vi har også medier som omhandler tegnsang.

Biblioteket har flere medier med tegnspråk.

Mer informasjon om tegnspråk finner du på nettstedene til Skolenettet og Norges døveforbund.

Videobøker

Videobøker er et filmopptak (VHS/DVD) av en eller flere personer som leser bøker på tegnspråk. De er ofte en blanding av gjenfortelling fra originalteksten og dramatisering.

Videobøkene inneholder eventyr, bildebøker, barnebøker og barneteater. De er spesielt beregnet på døve og hørselshemmede barn, men kan være anvendelig for andre som benytter tegnspråk for å kommunisere.
Les mer om biblioteket sine videobøker.
 
Annet
Mer informasjon om videobøker på Døves Media.