Det er et formål for Tromsø kommune å ha et nært og godt samarbeid med utdanningsinstitusjonene for å bidra til at det utdannes nok og relevant kompetanse på ulike fagområder og at Tromsø kommune synliggjøres som en attraktiv arbeidsgiver for studentene.

Formål om samarbeid er forankret i Tromsø kommune sin Arbeidsgiverstrategi, i Tromsø kommune sin rekrutteringsstrategi og gjennom overordnet samarbeidsavtale mellom Tromsø kommune og UiT Norges Arktiske universitet.

Skrive bachelor- eller masteroppgave

Skal du snart skrive bachelor- eller masteroppgave? 
Planlegger du å skrive oppgave innenfor et fag som er interessant for kommunesektoren, og studerer ved en av utdanningsinstitusjonene vi har samarbeidsavtale med, kan vi bidra med innspill til problemstillinger og veiledning i oppgaveperioden. Innenfor Tromsø kommune sine fagområder kan du finne mange egnede oppgavetemaer.

Først avtale, så oppgave
Før samarbeid om oppgaven din må du først inngå en skriftlig avtale med både studiestedet ditt og Tromsø kommune. Tema for oppgaven må defineres, i tillegg til at det må avtales hvem som skal være din veileder - både i Tromsø kommune og ved studiestedet. 

Hvem kan jeg kontakte?
Mailinn Friis i Tromsø kommune kan sette deg i kontakt med aktuelle fagpersoner for din oppgave. Ta gjerne kontakt på e-post mailinn.friis@tromso.kommune.no eller telefon 452 04 925.

Internship

Et av samarbeidstiltakene med Uit Norges arktiske universitet er ordningen om internship.
  • Internship er relevant arbeidserfaring ved siden av studiene. Arbeidsoppgavene skal være relevant for studenten og dens utdanningsløp. Dette vil si at arbeidsoppgavene skal være av en slik art at de kan knyttes opp mot studentens kompetanse.
  • Kun søkere som er registrert som student ved UiT Norges arktiske universitet ved søketidspunkt, ved kontraktsinngåelse og i hele internshipperioden, er aktuelle for denne ordningen.
  • Studenten mottar lønn i arbeidsperioden og Tromsø kommune har arbeidsgiveransvaret
  • Internshipstillingen skal angis i prosent og ha en start og sluttdato. Prosenten kan variere fra 10- 50% og vare i maks 12 måneder. Dersom varigheten er tre måneder eller mindre, kan studenten ansettes i 100% internshipstilling.
  • Internship gir ikke studiepoeng.
  • Det inngås en treparts-kontrakt mellom UiT, kommunen og studenten.
Nysgjerrig eller spørsmål om studentsamarbeid i Tromsø kommune?
Kontakt Mailinn Friis på e-post mailinn.friis@tromso.kommune.no eller telefon 452 04 925.

Møt student i internship 2019

Maria Myrland, internship i prosjektet arktisk hovedstad 2019:  
 
Hvorfor valgte du å søke på internshipstilling, og hvorfor du valgte Tromsø kommune/prosjektet arktisk hovedstad?

- Jeg har lenge vært på utkikk etter en relevant deltidsstilling ved siden av masterstudiet i økonomi og administrasjon, og slike stillinger er det dessverre knapphet på i arbeidslivet. Da jeg så internshipstillingen i Tromsø kommune ved prosjektet Arktisk Hovedstad, nølte jeg derfor ikke med å søke. Jeg fant prosjektbeskrivelsen til arktisk hovedstad meget interessant, og kjente meg igjen i mye av det prosjektet står for. Samtidig er dette et relativt nylig påbegynt prosjekt, som ga meg en sjanse til å utfordre meg selv og prøve noe nytt.

Hvilken nytteverdi synes du internshipperioden har gitt deg under utdanning?

- Muligheten til å kunne få en praktisk tilnærming til det man lærer på universitetet er gull verdt i mine øyne. Andre studier har flere praksisperioder i løpet av studieperioden, men dette tilbys ikke ved studier slik som økonomi og administrasjon. Derfor er dette en fantastisk mulighet til å få en smakebit av hvordan det er å komme ut i arbeidslivet, samtidig som at det lar seg kombinere med utdanningen. Videre krever ofte mange arbeidsgivere relevant arbeidserfaring når de søker ansatte, og en slik deltidsstilling kan bidra til ekstra kompetanse og erfaring etter endt utdanning. Jeg synes det er supert at Tromsø kommune ønsker å tilrettelegge for flere internships, da etterspørselen for dette er stor blant studenter. Jeg er takknemlig over å ha Tromsø kommune som arbeidsgiver, og vil anbefale alle å søke på internshipstillingene.