Skal du snart skrive bachelor- eller masteroppgave? 
Planlegger du å skrive oppgave innenfor et fag som er interessant for kommunesektoren, og studerer ved en av utdanningsinstitusjonene vi har samarbeidsavtale med, kan vi bidra med innspill til problemstillinger og veiledning i oppgaveperioden. Innenfor Tromsø kommune sine fagområder kan du finne mange egnede oppgavetemaer.

Først avtale, så oppgave
Før samarbeid om oppgaven din må du først inngå en skriftlig avtale med både studiestedet ditt og Tromsø kommune. Tema for oppgaven må defineres, i tillegg til at det må avtales hvem som skal være din veileder - både i Tromsø kommune og ved studiestedet. 

Hvem kan jeg kontakte?
Mailin Friis i Tromsø kommune kan sette deg i kontakt med aktuelle fagpersoner for din oppgave. Ta gjerne kontakt på e-post mailinn.friis@tromso.kommune.no eller telefon 452 04 925.