Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Edvard Kristiansen

Forebyggende helsetjenester

Forebyggende helsetjenester yter tjenester til gravide, barn og unge mellom 0-20 år og deres foresatte innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

I tillegg har vi ansvar for helsestasjon for ungdom på Tvibit, Tromsø vaksinasjonskontor og Familiens hus med to åpne barnehager. Helsestasjonene er sertifisert som "ammekyndige helsestasjoner".

Kontakt oss

Telefon: 77 79 00 00
Telefaks: 77 79 00 01

Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusgata 2
Postadresse: Forebyggende helsetjenester, Rådhuset, Rådhusgata 2, Postboks 6900, 9299 Tromsø

Ansatte


Enhetsleder: Britt Margareth Simonsen
Telefon: 916 26 976

Hva tilbyr vi?

I tillegg tilbyr vi tilpassede kurs for deg som er førstegangsforeldre.

Kurstilbud - Bryt voldsarven

Vil du gjøre en jobb for å bli en tryggere forelder? Da kan kurset "Bryt voldsarven" være noe for deg. Kurset går på ettermiddagen over tre dager.
 
Er du foreldre til førskolebarn eller venter barn? Har du vokst opp med aggresjon og utrygghet, eller er bekymret for at ditt sinne kan skade barnet ditt? Hvis noe av dette gjelder deg og/ eller din partner, tilbyr Alternativ til vold (ATV) og Forebyggende helsetjenester gratis kurs.

Målgruppe: Sped- og småbarnsforeldre. Blivende foreldre er også velkommen.

Kursene vil holdes i lokalene til ATV Tromsø i Storgata 61/63, 4. etasje.
 
Ta kontakt på 77 28 11 60 eller på tromso@atv-stiftelsen.no for mer informasjon eller påmelding. Du kan også kontakte din lokale helsestasjon.

Brosjyre Bryt voldsarven

Når barn blir pårørende

Når barn blir pårørende - kontaktinformasjon
Helsepersonell har en plikt etter loven å ivareta mindreårige barn som pårørende til foreldrene eller søsken med psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Bakgrunnen er de belastningene som barn kan utsettes for som følge av dette. Formålet med at helsepersonell skal ivareta barna er å forebygge problemer hos barn og foreldre gjennom:

 • Å sikre risikoutsatte barn og unge tidlig hjelp
 • Å sette barn og foreldre bedre i stand til å mestre situasjonen.

For å sikre god samhandling mellom kommunen og UNN om disse barna, har kommunen utarbeidet rutiner for hvordan barn som pårørende skal ivaretas i de tilfeller der det søkes om kommunale helse- og omsorgstjenester til foreldre eller søsken. For øvrige henvendelser er det opprettet et «kontaktpunkt» som UNN kan henvende seg til.

Kontaktpunktet for barn som pårørende i Tromsø kommune
Koordinerende team
Telefon: 77 79 15 77
E-post: koordinerende@tromso.kommune.no

Foreldreansvar og samværsrett

Et samlivsbrudd mellom to mennesker vil gjerne føre med seg en hel del spørsmål og problemer som må løses. Les mere om spørsmål som angår foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast, og samværsrett.

Psykolog for barn og unge 0-20 år

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har lavterskeltilbud om psykolog for foreldre, barn og unge. Et gratis tilbud hvor jordmor og helsesykepleier kan formidle til samtale med psykolog uten lang ventetid og tunge henvisningsrutiner. Psykologtjenesten skal være tidlig hjelp og en ressurs for barn, foreldre og relevante samarbeidspartnere. Psykolog kan vurdere om behov for mer omfattende hjelp over lengre tid hos andre hjelpetjenester som PPT og BUP
 
Kommunepsykologen for barn og unge kan bidra med
 • Behandle barn og unge ved lettere psykiske vansker
 • Gi hjelp ved barseldepresjon og nedstemthet etter fødsel
 • Hjelp til barn og unge som sliter etter tap/kriser
 • Råd til foreldre som strever, der forhold til barn er tema
 • Tilføre psykologkompetanse til tjenesteområdet helsestasjon og barnehager
 • Gi veiledning og delta i tverrfaglige samarbeidsmøter med annet personell som arbeider direkte med barn og unge i helsestasjoner og Familiens hus
Kontakt din helsestasjon om du ønsker kontakt med psykologtjenesten.

Psykisk helse
Brosjyre psykologitilbudet

Psykhjelpen for de minste - nytt tilbud

Svangerskap og barseltiden er en periode med store psykososiale endringer og mange småbarnsforeldre kan oppleve den som vanskelig og utfordrende. Psykhjelpen for de minste er et nytt lavterskeltilbud for gravide og familier med barn opp til fem år.

Psykhjelpen for de minste er et to-årig forebyggingsprosjekt ved Sentrum helsestasjon, finansiert med midler fra Rådet for psykisk helse/ Ekstrasiftelsen.

Målgruppen for tilbudet er gravide og familier med barn opp til fem år.

Hvem passer tilbudet for?
Tilbudet passer for kvinner og menn som har utfordringer i forbindelse med svangerskap, barsel- og småbarnstid. Det kan være mangelfullt familie- og sosialt nettverk, eller vansker i forhold til partner eller til egen familie. Det kan være barn som ikke var planlagt og følelsesmessig usikkerhet relatert til dette, forsinket morsfølelse og utfordringer med tilknytningen til barnet, nedstemte/ deprimerte mødre og fedre både i svangerskap og barseltide, slitne foreldre eller foreldre som strever med overdreven bekymring, samspillsutfordringer mellom foreldre og barn.

Praktisk informasjon
For å sette opp avtale på Psykhjelpen, ring Sentrum helsestasjon på telefon 911 79 230, eller send e-post til avdelingsleder Linda Dale

Skriftlig henvisning kan sendes til
Psykhjelpen for de minste
Sentrum helsestasjon
Killengreensgate 7-11, (Austadbygget) 5. etg.
9008 Tromsø

Telefontreffetid
Psykhjelpen for de minste: mandag og torsdag klokken 08.15 – 09.00

Kostnader
Du betaler ikke noe ekstra for denne tjenesten.

Brosjyre Psykhjelpen for de minste
Når den lykkeligste tiden blir vond og vanskelig

Samlivskurs for førstegangsforeldre

Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune holder parkursene "Godt Samliv".

For nærmere informasjon om tilbudet ta kontakt med

Elin Jerijærvi, helsesøster Sentrum helsestasjon
E-post: elin.jerijaervi@tromso.kommune.no
Telefon: 77 79 18 09

Påmelding: Kontakt din helsestasjon

Dette er et gratis samlivskurs for nybakte foreldre med barn i alderen fire måneder til ett år.

Hensikten med kurset er å gi støtte og inspirasjon til foreldrene i en periode med store forandringer og utfordringer i hverdagen og i parforholdet.

Temaene er

 • Glød og glede
 • Arbeidsdeling og søvn
 • Konflikt og krangling
 • Romantikk og sex
 • Kommunikasjonsteknikker
 • Når to blir tre

Parkurset "Godt Samliv" er utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Forebygging av seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge

Plan mot seksuelt krenkende atferd
Tromsø kommune og Troms politidistrikt har sammen laget en plan for forebygging av seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge.

Planen har som mål:
 • å forebygge og redusere seksuelt krenkende handlinger blant barn og unge i Tromsø
 • gi barn og unge kunnskap om hvordan håndtere situasjoner hvor de selv kan bli utsatt for, eller  utsetter andre for, krenkende seksuelle handlinger
 • å styrke foreldrerollen for å forebygge og håndtere situasjoner hvor barna er involvert
 • å sikre god og trygg tverrfaglig samhandling samt nyttiggjøre seg den lokale kompetansen i Troms
Både ungdommer og foreldre har vært med i arbeidet med planen og gitt innspill underveis. Planen er laget slik at den ikke bare skal være et verktøy for ansatte i politi, skole, barnehager, helsestasjoner og så videre, men også et verktøy for foreldre og deres barn i håndteringen av problemer nyttet til nakenbilder og annen seksuelt krenkende atferd. Det vil si:
 • verbale utsagn og språkbruk, direkte og digitalt som oppfattes seksuelt krenkende
 • digital deling av bilder og video med seksuelt innhold (bilder av kropp, kjønnsorgan og seksuelle handlinger)
 • fysiske handlinger som oppfattes som seksuelt krenkende (beføling og seksuell utforskning)
Planen gir også støtte og råd i vurderingen av hva som er en politisak og ikke.

Her finner du planen!

Overvektsteamet

Overvektsteamet tilbyr individuell oppfølging tilpasset barnet og barnets familie. Teamet består av helsesykepleier, fysioterapeut for barn og psykolog. Familien får en primærkontakt i overvektsteamet som følger gjennom hele oppfølgingsperioden. 
 
Målgruppen er:
 • Barn 6-13 år (1. – 7. trinn)
 • iso-KMI 25 og 30
 • behersker norsk og er bosatt i Tromsø
 Videre tilbyr teamet telefonkonsultasjon for alle uavhengig av iso-KMI og alder.
 
Overvektsteamets oppfølgingstilbud
 • Tilby barn og unge, og deres foresatte noen verktøy og forutsetninger for livsstilsendring.
 • Kartleggingssamtaler. Bidra til å avklare hva barnet og familien ønsker hjelp til.
 • Individuelle samtaler med fagpersoner fra Overvektsteamet regelmessig gjennom forløpet, med fokus på familiens individuelle målsetninger.
 • Familiene får en primærkontakt som følger gjennom hele forløpet.
 • Bistå med videre henvisning til samarbeidspartnere eller hjelp til igangsetting av tverrfaglige tiltak i kommunen ved bruk av Sampro.
 • Barnegrupper med fysisk aktivitet.
 • Foresatte skal få teoretiske erfaringer som kan brukes i hverdagen. Teorien vil bestå av bestå av kostholdsinformasjon, hvordan snakke med barn om overvekt, identitet og livsstilsendring.
 • Fokus på aktivitet, trivsel, bra mat og helse.
 
Kontakt oss
Foresatte kan henvende seg uten henvisning fra fastlege. Også fagpersoner eller andre samarbeidspartnere kan henvende seg.

Teamet kan kontaktes på telefon 908 46 318 onsdag kl 09 -11 for henvendelser.

Henvendelser kan også gjøres på e-post til lajla-merethe.knutsen@tromso.kommune.no (helsesykepleier) eller ina.ekker@tromso.kommune.no (fysioterapeut) - husk å ikke sende sensitive opplysninger via e-post.
 
Henvisningsskjema kan også skrives ut og sendes pr. post til:
Sentrum helsestasjon
v/ Overvektsteamet
Killengreens gate 7-11
9008 Tromsø