Målgruppen for handlingsveilederen er for ansatte i skolen, barnevernet, politiet, helsevesenet, kultur og fritid m.fl. , men den er også ment som et nyttig verktøy for andre som jobber med barn og unge  Målet er å fange opp personer i risikosonen så tidlig som mulig og møte dem med ­tiltak som virker. Tidlig innsats krever kunnskap om risikofaktorer og kunnskap om tegn på ­radikalisering. I veilederen finnes faktainformasjon, sentrale begreper, tips om bekymringstegn og risikofaktorer, informasjon om forebygging og mulige tiltak, litteratur, lenker og kontaktpersoner. 

Last ned handligsveilederen her.