Ungdomstida er sårbar, og det er både spennende og  utfordrende å få tenåringer i huset, og som foreldre har man ikke like mange treffpunkt der det passer å snakke om hvordan man skal håndtere disse utfordringene. 

Nå starter familiens hus opp kurs for foreldre (basert på en anerkjent metode kalt ICDP) som ønsker å bli mer bevisst på hvordan man kan støtte ungdommen best mulig og sette grenser på en god måte. Gruppa passer for de fleste ungdomsforeldre med større eller mindre utfordringer. I gruppa legges det til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringer samt drøfte gleder og utfordringer i familielivet.

Oppstart: Onsdag 7. november kl 1630 - 1830 (Gruppa går over åtte uker)

Sted: Utekontakten i Tromsø, Søndre Tollbodgate 3A.

Påmelding og spørsmål? Kontakt: Familiens Hus ved Line Moldestad, telefon 915 94 174.
Gruppeledere: Merete Nypan fra Helsestasjon for Ungdom og Trude Mauseth fra Utekontakten.

Tilbudet er gratis!

Les mer på Familiens hus

Vil du vite mer? Les mer på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet