Familiens Hus tilbyr forebyggende foreldreveiledning fra ulike foreldreveiledningsprogram som listet opp nedenfor.

Dersom noen av disse tilbudene synes relevante for dere, kan dere ta kontakt med Solveig Wallann på telefon 468 36 537 for nærmere informasjon.

De utrolige årene

Tromsø kommune tilbyr et forebyggende veiledningsprogram for foreldre til barn i alderen 3-12 år som har begynnende atferdsvansker. Barna kan ha hatt vanskeligheter over kortere tid, og vanskene er ikke av slik karakter at det preger et fastlåst mønster. Målet med foreldreprogrammet er å fremme foreldrekompetansen og styrke familien for å forebygge eller redusere atferdsproblemer.

De utrolige årene - kurs avholdes to ganger årlig. Kurset går over 14 uker på dagtid, og er rettet mot barn som utfordrer foreldrene ekstra mye. Foreldre til 6-7 barn møtes i gruppe en gang i uka for å utvikle individuelle strategier og finne gode samspilløsninger. Kurset er praktisk orientert med bruk av videovignetter, praktiske øvelser og hjemmeoppgaver.

Innhold/tema
Foreldreprogrammet starter med positiv relasjonsbygging mellom foreldre og barn ved å bruke lek som øvelsesarena. Lek etterfølges av hvordan rose, motivere og belønne barnet - en videreutvikling av relasjonsbyggingen for deretter å hjelpe foreldrene til å forebygge og møte atferdsproblemer gjennom et bredt utvalg av prinsipper og strategier.

Mer informasjon finnes på:

ICDP - International Child Developement Programmes

Foreldregrupper med fokus på åtte tema for godt samspill: Utarbeidet av ICDP-stiftelsen. Metoden kan bevisstgjøre foreldre på sin betydningsfulle rolle. Hva er barnas behov, og hvordan kan foreldrene møte disse? Foreldrekurset går over 7-8 uker på dagtid, og er rettet mot foreldre som opplever utfordringer i samspillet med barna.

Innhold
Det samtales om ulike tema som skal gi refleksjon rundt egne barn og seg selv i ulike hverdagssituasjoner. Det legges vekt på de positive sidene i samspillet og hvordan vi kan bygge videre på disse. Kurset er gruppebasert og går over seks til åtte ganger a to timer.

Mer informasjon finnes på:

Foreldregrupper til minoritetsfamilier

I samarbeid med Flyktningtjenesten gis det tilbud om foreldreveiledning til minoritetsfamilier gjennom programmet ICDP. Foreldreveiledningen foregår i grupper på ulike morsmål.

COS- foreldregruppe

Trygghetssirkelen (Circle of Security) er en modell som kan hjelpe foreldre til å forstå barnets behov, hvilke signaler de gir og hvordan møte barnas behov bedre. Foreldrekurset går over åtte uker på dagtid. Målet med kurset er at barnet skal skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i livet. Kurset kan bidra til godt samspill mellom foresatte og barn. Trygghetssirkelen hjelper med å se hvilke behov barn har for foresattes støtte, både når de utforsker verden og når de opplever vanskelige følelser.

Påmelding

Dersom du ønsker å melde deg på eller vil vite mer om tilbudet kan du kontakte din helsestasjon eller Familiens hus:

Solveig Wallann
Telefon: 468 36 537
E-post: solveig.wallann@tromso.kommune.no

Husk at sensitive opplysninger ikke må sendes på e-post.