Prisen kan tildeles institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som bor eller virker i kommunen, som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd.

Tidligere har vi gitt prisen blant annet til Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus, Krisesenteret og Kafe X.

I 2016 var det Omsorgstjenesten Langnes – Arbeidsprosjekt Slottet som fikk prisen, som da ble tatt i mot av Britt Leandersen (bildet) av tidligere ordfører Kristin Røymo.

Vet du om noen som etter din mening fortjener prisen for sitt likestillingsarbeid gjennom 2019?

Send oss ditt kandidatforslag, som må inneholde:

  • Kandidatens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Begrunnelse for hvorfor du/dere mener denne kandidaten bør få tildelt prisen.
  • Ditt egen navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Det er kommunens likestillingsutvalg som deler ut prisen, og kandidatforslag sendes derfor til:

Likestillingsutvalget
Tromsø kommune, Rådhuset, postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø.

Ved bruk av e-post for innsending av forslag til kandidat benyttes følgende adresse: postmottak@tromso.kommune.no.

 

Utsatt frist og kunngjøring

Prisen overrekkes i kommunestyresalen på rådhuset i forbindelse med kommunestyremøtet i februar 2020, og ikke under det siste kommunestyremøtet for 2019, slik vi tidligere har kunngjort.

Tidligere har vi også kunngjort en forslagsfrist på 5. november 2019, men denne er nå utsatt fordi likestillingsutvalget ønsker flere kandidatforslag.

Ny frist for innsending av kandidatforslag er 1. januar 2020.