Prisen kan tildeles institusjoner, organisasjoner, bedrifter eller enkeltpersoner, som bor eller virker i kommunen, som har gjort en innsats for likestilling, mangfold eller likeverd.

Tidligere har vi gitt prisen blant annet til Tidligere har vi gitt prisen blant annet til Kirkens bymisjon, Alfheim aktivitetshus, Krisesenteret, Kafe X og Omsorgstjenesten Langnes..

For 2019 var det Nina Christine Dahl (bildet) som fikk prisen overrakt av ordfører Gunnar Wilhelmsen. Dahl fikk prisen for sin innsats for å avdekke og forhindre vold og overgrep mot voksne, eldre og utviklingshemmede.

Vet du om noen som etter din mening fortjener prisen for sitt likestillingsarbeid gjennom 2020?

Send oss ditt kandidatforslag, som må inneholde:

  • Kandidatens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.
  • Begrunnelse for hvorfor du/dere mener denne kandidaten bør få tildelt prisen.
  • Ditt egen navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Det er kommunens likestillingsutvalg som deler ut prisen.

Kandidatforslag sendes til:
Likestillingsutvalget Tromsø kommune, rådhuset
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø

Ved bruk av e-post for innsending av forslag til kandidat benyttes følgende adresse: postmottak@tromso.kommune.no.
 

Frist:
Frist for innsending av kandidatforslag er 10.mai 2021.