Det nye integreringsrådet skal ha ni nye faste medlemmer som oppnevnes av kommunestyret og syv varamedlemmer. Alle kan komme med forslag på medlemmer. Innvandrerorganisasjoner oppfordres til å sende forslag på to medlemmer, en kvinne og en mann med begrunnelse og CV. 

Send inn forslag til kandidater til postmottak@tromso.kommune.no 
Frist for innsending av forslag er 25. september.

For mer informasjon, ta kontakt med Evariste Nshimiyimana på telefon 950 35 418 eller e-post evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no

Les mere under Innvandring og integrering 

Integreringsrådet