Utredningen konkluderer med at et system med 15 bommer kan oppleves som rettferdig, sikre inntekter og dempe biltrafikken.

Samtidig unngår byen ulempene med bommer i boliggater, som både er skjemmende og dyre i drift sammenlignet med inntektene de gir.

- Dette er ikke verken fasiten eller det endelige svaret på hvordan et framtidig bomringsystem i Tromsø vil se ut. Brukerfinansiering som bompenger er en forutsetning for statens andel i spleiselaget i en bymiljøavtale, og vi er pålagt å komme med denne utredningen. Det er opp til de folkevalgte å avgjøre hva som best sikrer penger til nye veger, kollektivløsninger, gangstier og sykkelfelt, sier Veronica Wiik som har ledet arbeidet fra Statens vegvesens side.

Det anbefalte forslaget innebærer en pris for bompassering på 15 kroner utenfor rushtid og 30 kroner i rushtiden. Autopass-brikke gir 20 prosent rabatt, og man vil kun måtte betale for én passering i timen. En skal kun betale for maks 100 passeringer per måned.

Dette er ikke en endelig løsning. Nå skal forslaget tas opp til behandling administrativt i Tromsø kommune, og politikerne skal jobbe med saken. Kommunestyret skal gjøre et endelig vedtak i februar. Fylkestinget i Troms behandler saken i mars. Les utredningen her!