Etter høringsperioden vil forslaget og innkommende kommentarer bli behandlet i kommunestyret.

Tromsø kommune har per i dag ingen begrensning i bruken av fyrverkeri i eller i nærheten av de definerte områdebrann-områdene i Tromsø sentrum.

Bakgrunn
I "Rapport Sentrumsvern", som ble vedtatt i kommunestyret den 28.09.2019, er det avdekket store branntekniske utfordringer innenfor en rekke områder med ansamling av utsatt trehusbebyggelse. Her er det mangel på både aktive og passive sikringstiltak som medfører stor risiko for omfattende branner i sentrum.

"Rapport Sentrumsvern" foreslår derfor som et risikoreduserende tiltak å etablere forbudssone for fyrverkeri i og rundt definerte områdebrann-områdene som Brann og redning nå har fulgt opp.

Høringsfrist er satt til 31. oktober 2019. Merknader sendes per epost: postmottak@tromso.kommune.no.

Les mer om høringen her.