Slik søker du

Vedlegg som må følge søknad om fornyelse av bevillingen:

  • Adkomstdokumenter (for eksempel leiekontrakt eller skjøte). Ved fremleie må du også sende inn tillatelse til fremleie og fremleiekontrakt.
  • Aksjeselskaper må sende revisorbekreftet aksjeeierbok med eierandeler oppgitt i prosent. Aksjeeierboken kan ikke være eldre enn seks måneder. 
  • Ved fornyelse av skjenkebevillinger: Tegninger hvor skjenkearealet er tydelig markert og angitt med lengde ganger bredde og antall kvadratmeter. 
  • Brukstillatelse fra kommunen.

Tromsø kommune kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, men da tar vi kontakt med deg. 


Det benyttes samme skjema som ved søknad om ny salgs- eller skjenkebevilling. Vær obs på at vi ved fornyelse kun krever den dokumentasjon som er listet opp her og ikke det som kreves iht søknadsskjema.  

 

 
 

Hva skjer hvis du ikke søker?

Hvis du ikke søker om fornyelse av salgs- eller skjenkebevillingen kan du ikke selge øl og rusbrus i butikk eller skjenke alkohol fra 01.10.2020