Det kulturelle skolesekken (DKS) gir elevene i tromsøskolene mulighet til å se, oppleve, skape, kjenne på, like eller mislike kunstutrykk av alle slag.

DKS arrangeres årlig og er et nasjonalt kunst- og kulturprogram for grunnskolen finansiert av statlige spillemidler og en kommunal egenandel.

Gjennom DKS skal alle grunnskoler få profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i form av forestillinger, utstillinger, konserter, kunstnerverksteder og mer.
Slik sender du inn programforslag
Forslag til produksjoner og verksteder i sjangrene film, litteratur, scenekunst, visuell kunst, musikk, kulturarv og tverrfaglige tilbud sendes for skoleåret 2019-2020 via det digitale innmeldingsskjemaet i den nasjonale portalen.

Meld inn forslag til DKS her!

Frist for innsending er 1. oktober 2019.

Spørsmål kan rettes på e-post til dks@tromso.kommune.no, eller via telefon til 970 83 542.