Tromsø kommune er tiknyttet den internasjonale fribyforfatterordningen, hvor byer tilbyr opphold til forfattere og journalister som på grunn av sin virksomhet blir forfulgt i sitt hjemland. Biblioteket har det operasjonelle ansvaret for ordningen på vegne av kommunen.

Kommunen er dermed medlem av ICORN – The International Cities of Refuge Network som er en sammenslutning av byer rundt om i verden som arbeider for verdien av ytringsfrihet. Forfattere og konstant vært ofre for politisk motiverte trusler og forfølgelse. Fribyforfatterordningen bidrar til å hjelpe noen forfattere som får slike problem.