Tilskudd til fysisk aktivitet, friluftsliv og viltformål

Lag, foreninger og enkeltpersoner som driver med helsefremmende aktiviteter og/ eller tilrettelegger for dette i lokalsamfunnet oppfordres til å søke.

Her finner du oversikt over de ulike tilskuddsordningene du kan søke på.