Friluftsskole

Friluftsskolen er et godt og viktig ferietilbud for barn og unge, og vil ha en særlig verdi sommeren 2020 når andre ferietilbud må avlyses. Årets friluftsskoler kan gjennomføres under forutsetning av at smitteverntiltak blir gjennomført. Det betyr blant annet at deltakerne må holde god avstand mellom hverandre, unngå klemming og være ekstra nøye med håndhygiene. I tillegg vil det ikke bli overnatting eller felles matlaging.

Årets Friluftsskoler vil bli litt annerledes, men vi er sikre på at deltakerne likevel vil sitte igjen med mange opplevelser, nye erfaringer og gode minner. Påmeldingsfristen er 15. juni.

I Tromsø kommune arrangeres følgende friluftsskoler:

Dato: 22. - 24. juni
Sted: Lakselvbukt
Alder: 3.-8.trinn
Pris: 100 kr. Gratis buss fra Nordkjosbotn og Laksvatn. Gratis for inntil fire barn med Opplevelseskortet.
Påmelding: Fyll ut påmeldingsskjemaet og send det til torilskoglund@ishavskysten.no

Dato: 23. - 25. juni
Sted: Holt
Alder: 5.-7. trinn
Pris: 300 kr. Gratis for inntil fire barn med Opplevelseskortet.
Påmelding: Fyll ut påmeldingsskjemaet og send det til torilskoglund@ishavskysten.no

Dato: 11. - 13. august
Sted: Holt
Alder: 5.-7. trinn
Pris: 300 kr. Gratis for inntil fire barn med Opplevelseskortet.
Påmelding: Fyll ut påmeldingskjemaet og send det til torilskoglund@ishavskysten.no

Påmeldingsfrist: 15. juni

For mer informasjon om friluftsskolen se ishavskysten.no