Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være årsak til en ulykke?
Hvert år skades mennesker unødvendig på grunn av dårlig sikt. Barn er i en utsatt gruppe da de fort kan bli oppslukt av lek og løpe rett ut i veien uten å se seg for. Det kan også være vanskelig å oppdage barn bak høye busker og hekker. 
 
Trafikksikkerhet er ditt ansvar!
Trafikksikkerhet er ditt ansvar både som bilist men også som eier eller bruker av eiendom.Du er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfalige situasjoner.
Det er viktig at hekk, busker og trær ikke skjuler sikten til trafikkskilt, veinavnskilt og signalanlegg.

Det er viktig med god sikt!
God sikt er en forutsetning for at du skal få øye på gående og syklende som krysser din avkjørsel.Det betyr at du er ansvarlig for at hekk,busker og trær er beskjært slik at alle trafikanter har god sikt. Vegetasjonen skal vokse innom egne tomtegrenser. Vær oppmerksom på at beskjæres busker, trær og hekk i vekstperioden så vil det være behov for å fjerne nyskudd etter noen uker.

En god regel er:
Kjør bilen utenfor eiendommen din. Sitt og beregn hvor langt ut fra hjørnet eller utkjørsel du må klippe hekken ned til 50 cm, for å kunne se et barn på trehjulsykkel fra alle retninger, og kunne stoppe bilen på en tredjedel av avstanden mellom barnet og bilen, når bilen er i fart.

Oppsummering
  • Vegetasjon i frisiktsoner klippes ned til 0,5 meter
  • Trafikanter skal ha fri sikt
  • Trafikanter skal ikke bli hindret av greiner
  • Fotgjengere,rullestolbrukere,syklister skal ikke tvinges ut i veibanen
  • Greiner skal ikke nå opp til ledninger
  • Greiner skal ikke skjule gatebelysning
  • Vedlikeholdsmaskiner  skal ikke bli hindret av greiner
  • Veiskilt og veimerking skal være godt synlig
Du kan laste ned søknadsskjema for felling av trær her. Søknadene blir fortrinnsvis behandlet i barmarksesong mellom 1.juni-30.september​
 
For mer informasjon om frisiktlinje og beskjæring av vegetasjon - se klipp hekk og busker