Illustrasjonsfoto frisklivssentralen_400x267.jpg

Frisklivssentralen motiverer og støtter personer som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet, kosthold, søvn eller tobakk. Tilbudet består av individuelle samtaler, trening og undervisning i gruppe.
 
Hvordan bli deltaker og hvem passer tilbudet for?  
Lege kan henvise deg til Frisklivssentralen. Tilbudet er for voksne over 18 år, og deltakerne bør kunne gå i minst 30 minutter sammenhengende.

Man trenger ikke være syk eller ha en diagnose for å delta. Vanlige henvisningsårsaker er inaktivitet, overvekt, muskel- og skjelettplager, diabetes type 2, høyt blodtrykk og lettere psykiske plager.

Informasjon til leger: Henvisingen kan sendes som PLO-melding med adressering Frisklivssentralen.
 
Hva tilbyr Frisklivssentralen? 
Henviste pasienter får en tolv ukers frisklivsresept som blant annet inkluderer:

  • Helsesamtaler 
  • Gruppetrening på flere nivåer 
  • Undervisning innen aktuelle tema som kosthold, søvn og stressmestring 

Priser
Frisklivsresept tolv uker: 350 kroner 
Søvnkurs, tobakksavvenningskurs: 300 kroner

Kontaktinformasjon

Adresse: Frisklivssentralen Tromsø, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø 
E-post: frisklivssentralen@tromso.kommune.no  
 
Koordinator / fysioterapeut Anders Mikkola Ærnstrøm, telefon 948 00 725 
Fysioterapeut Hilde Stenseth Heimdal, telefon 469 02 351 
Fysioterapeut Linda Røberg, telefon 482 14 228