frivillighet 2017

På grunn av Covid 19, arrangerer vi ikke Frivillighet i sentrum i Storgata denne høsten. I stedet vil vi lage en digital markering på Facebook, og det vil bli arrangert gratis kurs for frivillige organisasjoner.

Har du spørsmål, kontakt Tove Danielsen på 902 34 293 eller tove.anita.danielsen@tromso.kommune.no 

Frivillighet i sentrum arrangeres av Tromsø kommune, Tromsø barne- og ungdomsrådTromsø idrettsråd og Tromsø Røde Kors

Kurs

Vi arrangerer gratis kurs for frivillige organisasjoner i Tromsø:

Styrearbeid
Mandag 14. september kl. 18 - 21, rådhuset
Hva er styrets sine oppgaver og plikter? Hvilke roller har man i et styre? På kurset vil du få gjennomgått noen verktøy som kan brukes for å bygge et godt team. I oppstart av kurset kan du melde fra om tema du ønsker skal belyses.
Kursholder: Irene Nordhaug Hansen er daglig leder for Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)
Servering av kjeks, kaffe/te. Gratis å delta.
Påmelding til kurs i styrearbeid.

Økonomistyring i frivillige organisasjoner
Tirsdag 15. september kl. 18 - 21, rådhuset
Dette er et basiskurs i økonomi der vi gjennomgår hva et budsjett er, hva et regnskap er, og hvordan du som ikke har så stor erfaring kan være en viktig ressurs for at dere får en god økonomisk kontroll i organisasjonen. I oppstart av kurset kan du melde fra om tema du ønsker skal belyses.
Kursholder: Irene Nordhaug Hansen er daglig leder for Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)
Servering av kaffe/te og kjeks. Gratis å delta.
Påmelding til kurs i økonomistyring. 

Lobbyering. Kurs i hvordan påvirke politiske beslutninger
Onsdag 16. september, kl. 18 - 20, rådhuset
På kurset vil du lære hvordan frivillige organisasjoner kan påvirke politikere. Hvordan tas politiske beslutninger? Når, hvordan og hvem skal man ta kontakt med for å få fram sitt budskap?
Kursholder er Sebastian Henriksen. Han har bred erfaring fra politisk arbeid fra blant annet NIF, Høyre og kommunestyret.
Servering av kaffe/te og kjeks. Gratis å delta.
Påmelding kurs i lobbyering.

Kursene arrangeres av Frivilligsentralen Tromsø Røde Kors på vegne av Frivillighet i sentrum. Støttet av Tromsø kommune.
Har du spørsmål om kursene, ta kontakt med Kari Lydersen, leder Frivilligsentralen Tromsø Røde Kors, tlf: 954 72 045 e-post: kari.lydersen@redcross.no.