For fjerde året på rad holder

Remiks renovasjonsavgiften

for privathusholdninger uendret, og utsiktene for 2013 er også gode. Målet er at det kommunalt eide renovasjonsselskapet også da skal holde samme gebyr som i 2009.

- Vi gjorde mange tunge investeringer for noen år siden, og satset på ny teknologi som søppelsug og optisk sortering pluss at vi innførte enmannsbetjente biler. Nå får vi igjen for dette  og jeg er stolt over den jobben de ansatte gjør. For fjerde året holder vi gebyret uendret, sier Bård Jørgensen, administrerende direktør i Remiks.

Ordfører Arild Hausberg er svært godt fornøyd med de siste års frysing av prisnivået:
- Tromsøværingene er blant de beste i landet på kildesortering og da gjør det ekstra godt som ordfører å registrere at vi atter en gang holder renovasjonsavgiften uendret.

Remiks håndterer også avfallet for private husholdninger i Karlsøy kommune og her følger gebyret samme utvikling som i Tromsø.

I forbindelse med omleggingen til et mer miljøvennlig renovasjonssystem i 2007 og 2008 var det den gangen gebyrøkning, men etter den tid har prisen stått uendret. Og går det slik Jørgensen håper skal gebyret forbli uendret ut 2013.

Forretningsmessig drift

 -  Nesten halvparten av Remiks-konsernets aktivitet er konkurranse- og markedsbasert. I 2008 hadde den næringsbaserte delen av Remiks et driftsmessig underskudd på over 5 millioner. I løpet av 1-2 år var dette snudd til et overskudd på et par millioner, og gammelt underskudd i tillegg nedbetalt. Eieren Tromsø kommune er stolt av måten selskapet har innarbeidet seg i markedet på, sier Arild Hausberg.  

 Resepten har vært sterk kostnadskontroll i alle ledd, økonomisk bevisstgjøring og opplæring av ansatte samt forsiktighet i alle nye investeringer.

 -  Overgangen til aksjeselskap som selskapsmodell har utvilsomt gjort ansatte i alle ledd mer bevisste, sier Bård Jørgensen.

Fakta:
Remiks tar imot og behandler over 40 000 tonn avfall pr. år. Remiks Miljøpark AS er ansvarlig for innsamling og behandling av avfall fra ca 70 000 innbyggere i Tromsø og Karlsøy, og er samtidig en fullverdig aktør innen tilbud av avfallsløsninger for næringslivet. Remiks Miljøpark AS har totalt i overkant av 72 ansatte. Remiks AS er eid av Tromsø kommune og Karlsøy kommune, og er lokalisert på nordre del av Tromsøya i helt nye moderne bygg (Ringvegen 180).