Barn og unge med behov for fysio- eller ergoterapitjenester kan få hjelp fra oss. De som får hjelp har ofte plager fra muskler og skjelett, eller de har problemer med å bevege seg, leke eller å delta i for eksempel fritidsaktiviteter.
 
Våre fysio- og ergoterapeuter kan hjelpe deg der du bor, i barnehagen, på skolen, på helsestasjonen eller du kan komme til behandlingslokalene våre. Noen mottar våre tjenester som del av en gruppe, f.eks i basseng. Vi gir tilbud til barn og unge bosatt i hele Tromsø kommune.

Kontakt oss

Besøksadresser:
Seminaret bo-og rehabiliteringssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø
Kvaløysletta fysio- og ergoterapi, Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta

Postadresse: Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0-18 år, Tverrfaglig ressurs, Tromsø kommune, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø 

Avdelingsleder Marte Skjelbred
Telefon: 414 07 894

Hvordan søker du?

Du/dine foreldre kan søke, det er ikke krav om henvisning fra lege/andre. Søknadene vurderes i vårt inntaksteam. Det fattes ikke enkeltvedtak på tjenestene. 

Hvordan få hjelp?
Du eller dine foreldre kan ringe eller sende søknadsskjema til vår adresse.

Hva kan fysioterapeutene hjelpe med?

Fysioterapeutene kan mye om hvordan musklene og skjelettet fungerer, og hvordan mennesker beveger kroppen fra de er små barn til de blir voksen. De kan undersøke kroppen din for å finne ut hvordan du beveger deg, og hva som eventuelt er vanskelig for deg. Sammen med deg og/ eller foreldrene dine kan fysioterapeuten finne ut om du trenger behandling eller gi tips om hva som kan være bra for deg å gjøre.

De kan også bistå om du har behov for hjelpemidler eller tilrettelegging av fysiske omgivelser. Fysioterapeutene er opptatt av at du skal oppleve glede med å bevege deg og å være i fysisk aktivitet. Du kan enten få behandling alene eller sammen med andre i gruppe.

Hva kan ergoterapeutene hjelpe med?

Ergoterapeutene kan mye om hva som må til for at barn og unge kan utføre aktiviteter som er naturlige for barn, for eksempel spise, kle på seg, leke, pusle, tegne, lese og skrive. Ergoterapeutene kan også finne fram til hjelpemidler som kan gjøre det enklere eller mulig og få til daglige gjøremål, som for eksempel leke med andre barn, delta i fritidsaktiviteter eller skrive bedre.  De kan også mye om hvordan hus og uteområder kan bygges eller endres på, slik at det blir lettere å bevege seg der. Ergoterapeutene er opptatt av å støtte deg, slik at du opplever mestring og utvikles gjennom å være i aktivitet.
 
Individuell plan og koordinator: Om du trenger hjelp fra flere ulike fagpersoner i en periode, er det vanlig at du og/ eller dine foreldre treffer disse personene i ansvarsgruppe for å finne ut hvordan dere sammen skal hjelpe deg til å nå dine mål, og eventuelt lage en egen plan for arbeidet (individuell plan, eller stafettlogg). 

Nyttige lenker