Barn og unge med behov for fysio- eller ergoterapitjenester kan få hjelp fra oss. De som får hjelp har ofte plager fra muskler og skjelett, eller de har problemer med å bevege seg, leke eller å delta i for eksempel fritidsaktiviteter.
 
Våre fysio- og ergoterapeuter kan hjelpe deg der du bor, i barnehagen, på skolen, på helsestasjonen eller du kan komme til behandlingslokalene våre. Noen mottar våre tjenester som del av en gruppe, f.eks i basseng. Vi gir tilbud til barn og unge bosatt i hele Tromsø kommune.

Kontakt oss

Besøksadresser:
Seminaret bo-og rehabiliteringssenter, Seminarbakken 1, 9008 Tromsø
Kvaløysletta fysio- og ergoterapi, Blåmannsvegen 10, 9100 Kvaløysletta

Postadresse: Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0-18 år, Tverrfaglig ressurs, Tromsø kommune, Postboks 6900 Langnes, 9299 Tromsø 

Avdelingsleder Marte Skjelbred
Telefon: 414 07 894

Hvordan søker du?

Du/dine foreldre kan søke, det er ikke krav om henvisning fra lege/andre. Søknadene vurderes i vårt inntaksteam. Det fattes ikke enkeltvedtak på tjenestene. 

Hvordan få hjelp?
Du eller dine foreldre kan ringe eller sende søknadsskjema til vår adresse.

Hva kan fysioterapeutene hjelpe med?

Fysioterapeutene kan mye om hvordan musklene og skjelettet fungerer, og hvordan mennesker beveger kroppen fra de er små barn til de blir voksen. De kan undersøke kroppen din for å finne ut hvordan du beveger deg, og hva som eventuelt er vanskelig for deg. Sammen med deg og/ eller foreldrene dine kan fysioterapeuten finne ut om du trenger behandling eller gi tips om hva som kan være bra for deg å gjøre.

De kan også bistå om du har behov for hjelpemidler eller tilrettelegging av fysiske omgivelser. Fysioterapeutene er opptatt av at du skal oppleve glede med å bevege deg og å være i fysisk aktivitet. Du kan enten få behandling alene eller sammen med andre i gruppe.

Hva kan ergoterapeutene hjelpe med?

Ergoterapeutene kan mye om hva som må til for at barn og unge kan utføre aktiviteter som er naturlige for barn, for eksempel spise, kle på seg, leke, pusle, tegne, lese og skrive. Ergoterapeutene kan også finne fram til hjelpemidler som kan gjøre det enklere eller mulig og få til daglige gjøremål, som for eksempel leke med andre barn, delta i fritidsaktiviteter eller skrive bedre.  De kan også mye om hvordan hus og uteområder kan bygges eller endres på, slik at det blir lettere å bevege seg der. Ergoterapeutene er opptatt av å støtte deg, slik at du opplever mestring og utvikles gjennom å være i aktivitet.
 
Individuell plan og koordinator: Om du trenger hjelp fra flere ulike fagpersoner i en periode, er det vanlig at du og/ eller dine foreldre treffer disse personene i ansvarsgruppe for å finne ut hvordan dere sammen skal hjelpe deg til å nå dine mål, og eventuelt lage en egen plan for arbeidet (individuell plan, eller stafettlogg). 

Overvektsteamet

Overvektsteamet tilbyr individuell oppfølging tilpasset barnet og barnets familie. Teamet består av helsesykepleier, fysioterapeut for barn og psykolog. Familien får en primærkontakt i overvektsteamet som følger gjennom hele oppfølgingsperioden. 
 
Målgruppen er:
 • Barn 6-13 år (1. – 7. trinn)
 • iso-KMI 25 og 30
 • behersker norsk og er bosatt i Tromsø
 Videre tilbyr teamet telefonkonsultasjon for alle uavhengig av iso-KMI og alder.
 
Overvektsteamets oppfølgingstilbud
 • Tilby barn og unge, og deres foresatte noen verktøy og forutsetninger for livsstilsendring.
 • Kartleggingssamtaler. Bidra til å avklare hva barnet og familien ønsker hjelp til.
 • Individuelle samtaler med fagpersoner fra Overvektsteamet regelmessig gjennom forløpet, med fokus på familiens individuelle målsetninger.
 • Familiene får en primærkontakt som følger gjennom hele forløpet.
 • Bistå med videre henvisning til samarbeidspartnere eller hjelp til igangsetting av tverrfaglige tiltak i kommunen ved bruk av Sampro.
 • Barnegrupper med fysisk aktivitet.
 • Foresatte skal få teoretiske erfaringer som kan brukes i hverdagen. Teorien vil bestå av bestå av kostholdsinformasjon, hvordan snakke med barn om overvekt, identitet og livsstilsendring.
 • Fokus på aktivitet, trivsel, bra mat og helse.
 
Kontakt oss
Foresatte kan henvende seg uten henvisning fra fastlege. Også fagpersoner eller andre samarbeidspartnere kan henvende seg.

Teamet kan kontaktes på telefon 908 46 318 onsdag kl 09 -11 for henvendelser.

Henvendelser kan også gjøres på e-post til lajla-merethe.knutsen@tromso.kommune.no (helsesykepleier) eller ina.ekker@tromso.kommune.no (fysioterapeut) - husk å ikke sende sensitive opplysninger via e-post.
 
Henvisningsskjema kan også skrives ut og sendes pr. post til:
Sentrum helsestasjon
v/ Overvektsteamet
Killengreens gate 7-11
9008 Tromsø

Nyttige lenker

Egenandel for fysioterapi for personer over 16


Fra 1. oktober 2020 er det innført egenandel på kommunal fysioterapibehandling. Det er unntak for visse grupper, som du kan se oversikt over nederst.

Hvem skal betale egenandel? 
 • Pasienter over 16 år som får fysioterapioppfølging. 

Hva skal du betale? 

 • Egenandelen er fastsatt i egen takstforskrift av staten. Denne justeres årlig. For året 2020 er egenandelene slik: 

Type behandling 

Egenandel 

Undersøkelse første gang 

185,- 

Behandling 20 min 

131,- 

Behandling utover 20 min per påbegynte 10 min. 

40,- 

 

 • For barn/unge over 16 år med tilbud om trening i terapibasseng vil denne taksen være gjeldende: 

      Behandling i gruppe – basseng  

               83,- 

 

Hvis pasienter uteblir fra timen uten varsel, vil det bli avkrevet et gebyr tilsvarende egenandel. 

Hvordan skal egenandelen betales? 

 • Du vil få tilsendt faktura fra kommunen i etterkant av behandlingen. 

 • Kommunen sender informasjon om egenandelen til HELFO slik at dette registreres i frikortet. Når du har oppnådd egenandelstak 2 for frikort, kr 2176,-, skal du ikke betale egenandeler. 

For mer informasjon om fysioterapi og egenandel se HelseNorge.no.

Kontaktinfo:
Avdelingsleder Marte K. Skjelbred ved fysio- og ergoterapitjenesten 0-18 år, tlf. 414 07 894

Hvem skal ikke betale egenandel? 

 • Pasienter som bor i kommunal institusjon som det allerede betales egenandel for, eksempelvis korttidsopphold og langtidsbeboer i sykehjem. 

 • Pasienter med godkjent yrkesskade. 

 • Når fysioterapi er en del av tverrfaglig oppfølging i team, eksempelvis “Mestring i hjemmet” og rehabiliteringsteam. 

 • Når man har oppnådd frikort for egenandelstak 2. P.t. kr 2176,-