Disse tjenestene inngår i Rehabiliteringstjenesten. For å få behandling hos fysioterapeut kreves det rekvisisjon fra lege. Behov for disse tjenestene og hjelpemiddelformidling meldes til Rehabiliteringstjenesten.

Telefon: 77 75 79 00
Adresse: Seminarbakken 1, 9008 Tromsø

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester

Hvordan prioriteres du

Prioriteringer for tilbud fra fysio- og ergoterapeuter for alle aldersgrupper

  • Brukere med akutt problemstilling
  • Brukere med brått funksjonstap der det er stor mulighet for å gjenvinne aktivitetsfunksjon
  • Brukere som har vært innlagt på døgnrehabiliteringsavdelingen og som trenger videre oppfølging.
  • Brukere i terminal fase der tiltak vil virke smertedempende
  • Brukere med begynnende funksjonsfall der det er store muligheter til å gjenvinne aktivitetsfunksjon eller forebygge ytterligere funksjonsfall
  • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom med fare for reduserte muligheter til gjennomføring av daglige aktiviteter som lek, skole/ utdanning, arbeid, personlig stell
  • Kroniske lidelser med akutt forverring
  • Barn 0-18 år på spesialavdelinger i kommunen.
  • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom uten akutt problemstilling.

Kommunalt hjelpemiddellager

Privat fysioterapi

Oversikt over selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som har driftsavtale med Tromsø kommune:

Aurora fysioterapi og akupunktur
Telefon: 77 67 77 88
Adresse: Paul Bjørviks gate 1, 9008 Tromsø

Brygga Fysioterapi
Telefon: 915 11 377 (telefon treffetid kl. 11.30 - 12.30)
Adresse: Stortorget 4, 9008 Tromsø

Centrumsklinikken
Adresse: Sjøgata 31/33, 9008 Tromsø
Hjemmeside

Grønnåsenklinikken
Adresse: Dramsvegen 206, 9010 Tromsø
Hjemmeside

Institutt for manuell terapi
Adresse: Nerstranda 9, 9008 Tromsø
Hjemmeside

Johnny Svendsen fysioterapi
Telefon: 915 63 841
Adresse: Øvre Markveg 29, 9011 Tromsø
Tilbyr hjemmebehandling til eldre, etter henvisning fra lege.

Lie fysio- og psykomotorisk fysioterapi
Telefon: 77 60 00 10
Adresse: Mellomvegen 50, 9007 Tromsø

Nina Henriksen fysioterapi
Telefon: 905 64 613 
Adresse: Kapteinvegen 50, 9014 Tromsø
Tilbyr behandling til barn i barnehage/ skole, etter henvisning fra lege.

Ramfjord fysioterapi
Adresse: 9027 Ramfjordbotn
Hjemmeside

Sjølund fysioterapi og akupunktur
Telefon: 77 60 90 20
Adresse: Sjølundvegen 9, 9016 Tromsø

Stortorget manuell terapi og fysioterapi
Telefon: 77 65 58 40
Adresse: Stortorget 4, 9008 Tromsø

Tanja Johansen psykomotorisk fysioterapi
Telefon: 920 17 365
Adresse: Mellomveien 50, 9007 Tromsø
E-post: tanja@johansenfysioterapi.no