Fysio- og ergoterapitjenester for voksne over 18 år gis gjennom dagrehabilitering.

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge gir tilbud til de under 18 år.

Det er ikke krav om henvisning fra lege ved bestilling av time og behandling hos fysioterapeut - se oversikt over fysioterapeuter i avsnittet under.

Søknadsskjema - Tildeling av helsehjelp og sosiale tjenester

Fysioterapeuter

Oversikt over selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som har driftsavtale med Tromsø kommune:

Brygga Fysioterapi
Telefon: 915 11 377 (telefon treffetid kl. 11.30 - 12.30)
Adresse: Stortorget 4, 9008 Tromsø

Centrumsklinikken
Adresse: Sjøgata 31/33, 9008 Tromsø
Hjemmeside

Grønnåsenklinikken
Adresse: Dramsvegen 206, 9010 Tromsø
Hjemmeside

Institutt for manuell terapi
Adresse: Nerstranda 9, 9008 Tromsø
Hjemmeside
 
Jessens psykomotoriske fysioterapi
Telefon: 92 49 36 01
Adresse: Sjølundvegen 4. 9016 Tromsø

Klinikk24
Telefon: 991 02 424
Epost: post@klinikk24.no
Adresse: Storgata 2, 9008 Tromsø

Lie psykomotoriske fysioterapi 
Telefon: 973 04 889
E-post: liefysio@online.no
Adresse: Sjølundvegen 4, 9016 Tromsø

Nina Psykomotorisk Fysioterapi
Telefon: 905 64 613
E-post: ninafysio@gmail.com
Adresse: Sjølundvegen 4, 9016 Tromsø

Ramfjord fysioterapi
Adresse: 9027 Ramfjordbotn
Hjemmeside

Sjølund fysioterapi og akupunktur
Telefon: 77 60 90 20
Adresse: Sjølundvegen 9, 9016 Tromsø

Stortorget manuell terapi og fysioterapi
Telefon: 77 65 58 40
Adresse: Stortorget 4, 9008 Tromsø

Tanja Johansen Psykomotorisk fysioterapi
Telefon: 920 17 365
E-post: tanja@johansenfysioterapi.no
Adresse: Sjølundvegen 4, 9016 Tromsø

Hvordan prioriteres du

Prioriteringer for tilbud fra fysio- og ergoterapeuter for alle aldersgrupper

  • Brukere med akutt problemstilling
  • Brukere med brått funksjonstap der det er stor mulighet for å gjenvinne aktivitetsfunksjon
  • Brukere som har vært innlagt på døgnrehabiliteringsavdelingen og som trenger videre oppfølging.
  • Brukere i terminal fase der tiltak vil virke smertedempende
  • Brukere med begynnende funksjonsfall der det er store muligheter til å gjenvinne aktivitetsfunksjon eller forebygge ytterligere funksjonsfall
  • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom med fare for reduserte muligheter til gjennomføring av daglige aktiviteter som lek, skole/ utdanning, arbeid, personlig stell
  • Kroniske lidelser med akutt forverring
  • Barn 0-18 år på spesialavdelinger i kommunen.
  • Brukere med funksjonsproblemer og/ eller kronisk sykdom uten akutt problemstilling.

Hjelpemidler

Behov for hjelpemidler? Hjelpemiddelservice jobber for best mulig service og hjelp til brukere av hjelpemidler. 

Behov for hjelpemiddelformidling til barn og unge rettes til Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge 0-18 år.