To kyllinger ble klekket ut i går og to egg til er i klekking nå. «Prosjekt kylling» startet med åtte egg fra en gård på Bakkejord for noen uker siden. Nå er det endelig liv og koselig piping av kyllinger i inkubatoren.

- Det er en meningsfull aktivitet å ha dyr sier ergoterapeut Lisbeth Harila. På Tromsø dagsenter har de lest seg opp på stell av kyllinger. «Prosjekt kylling» krever at både brukere og ansatte har god kunnskap om dyrehold. Om litt skal de små nøstene flyttes over til et større bur med varmelampe. Brukerne av senteret har kommet med flere navneforslag. Nå håper de at det blir en lang og fin høst slik at kyllingene får være mye ute i hagen, og at ny klekkede «Bambi» slipper å trippe på glattisen.

Se også Skaper nye aktiviteter - med dansende høns og unge mennesker