Glimt fra arkivet

TBY102-NEG-w
TBY95-NEG-w

 

Mange forbinder kommunens arkiv med saksdokument til politiske råd og styrer, men arkivet rommer langt mer enn det. De kommunale enhetene dokumenterer all kjernevirksomhet, og i dette materialet finnes mange kulturskatter. Vi gir deg et lite innblikk i hva som finnes bak arkivdørene.
 

Skolene i Tromsøysund

Det første dokumentet i serien er et fotoalbum for skolene i Tromsøysund, hentet fra Tromsøysund skolestyres arkiv. Les mer

Skogmesterarkivet

Det har blitt anlagt barskogplantefelt i Troms fra om lag 1920. Utplantingen skjøt fart da Stortinget i 1952 vedtok å bevilge statstilskudd til skogreising i distrikter som manglet barskog. Les mer

Les også: