- Dette er et strakstiltak. Vi oppfordrer flest mulig til å ta bussen. Jeg har tro på at enkelttiltak som dette gjør noe både med den aktuelle situasjonen, men også med vår holdning. Den private bilbruken må ned - bruk av buss må opp, sier byråd for byutvikling Ragni Løkholm Ramberg.

Tromsø kommune ønsket å sette opp buss der man slipper å betale. Det lot seg dessverre ikke gjøre på kort varsel. Alle som løser billett vil få den refundert ved at man fremviser billett ved å gjøre et av to:
  • Mellom klokken 1100 og 1500 fredag og i neste uke kan man levere billetten i skranken på rådhuset. Penger vil bli refundert på konto.
  • Ved å sende billetten pr. post eller scanne den via epost, vil man også få den refundet. Adresse: postboks 6900 - 9299 Tromsø, E-post: servicetorget@tromso.kommune.no. Oppgi hvilken konto du ønsker pengene refundert til.
- Tromsø kommune har ikke gjort noe som dette tidligere. Vi lærer, og jeg lover at vi skal stå bedre rustet og mer klar neste gang luftkvaliteten i Tromsø er så kritisk som nå, sier Ramberg.
Tromsø kommune vurderer også andre tiltak for å redusere svevestøv i kritiske perioder av året.