Satsningsområder

Vi ønsker å skape kunnskap, engasjement og trivsel og arbeider med å utvikle et godt og inkluderende læringsmiljø med fokus på læringsmål, læringsresultat og erfaringsoverføring. Lærere arbeider i team som sammen setter opp periodeplaner for elevene.