Grønnegata 103 boligtjeneste driver miljøarbeid til mennesker bosatt i boenheter tilknyttet avdelingen. Målet er å gi oppfølging og botrening, slik at brukerne mestrer å bo i egen bolig, samt bedre livskvaliteten til beboerne.

Avdelingen skal bidra til en hverdag med sosiale og meningsfulle aktiviteter, bl.a ved å benytte seg av ulike tilbud tilknyttet arbeid og aktivitet: Dagsjobben og Kafe 103. Brukermedvirkning og recoveryperspektivet vektlegges i oppfølgingen.

Målgruppen er voksne rusavhengige og personer med psykiske lidelser og samtidig rusmisbruk som er bosatt i Grønnegata 103. 

Kontakt oss

Konstituert avdelingsleder
Arne Solheim
Telefon: 911 56 763

Adresse
Grønnegata 103 boligtjeneste
Grønnegata 103
9008 Tromsø
 
Hovednummer - resepsjon
Telefon: 77 79 21 13
Telefon personalkontor 4. etasje: 77 79 21 18
Vakttelefon: 918 33 069

Midlertidig bolig og natthjemmet

Midlertidige boliger og natthjemmet
Henvendelser vedr behov for midlertidig bolig ta kontakt med NAV Tromsø. Natthjemmet er for personer som ikke har et sted å oppholde seg kommende natt, hvor det ikke er innvilget midlertidig bolig.

Tjenestetilbudet

Hjelpen kan omfatte
  • Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved opplæring, støtte og veiledning til personlig hygiene, husarbeid, matlaging, innkjøp etc.
  • Hjelp til deltakelse på aktiviteter som f.eks turer, bowling, kino, fotballkamper
  • Støtte-, motiveringssamtaler og endringsarbeid.
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser og pårørende
  • Råd, veiledning og hjelp til utarbeidelse av individuell plan (IP)
Hver beboer får tildelt faste kontaktpersoner.