Kontakt oss

Rådgiver Øyvind Rasmussen
Telefon: 907 78 667
Besøksadresse: Strandgata 9, 9008 Tromsø

Gründerhjelpa holder til i lokalene til FLOW Coworking. Bygget sør for Nerstranda kjøpesenter - inngangen mellom Celius Frisør og Optiker Jakobsen.

Hvor er Gründerhjelpa - FLOW Coworking

Våre tilbud

Gründerhjelpa bistår med veiledning og avklaringssamtale. Vi setter av 45 minutt til veiledning og avklaringssamtale, der to veiledere er med for å gi deg råd og hjelp på veien. 

Etter samtalen kan vi tilby
  • Avklaringskurs i forretningsmodellering samt kurs i salg og markedsføring. 
  • Vi har mulighet til å gi støtte til en mentor som kan bistå deg i inntil 10 timer. Vi har mentorer innen ulike fagfelt som salg og markedsføring, forretningsmodellering, økonomi/budsjettering, struktur i etableringen og oppstartsveiledning.
  • Vi kan tilby arbeidsplass på FLOW Coworking i Strandgata 9 (bygget rett sør for Nerstranda kjøpesenter) hvor du kan sitte gratis i inntill en måned i et miljø med andre innovatører.
  • Kommunen har også et næringsfond der Gründerhjelpa har mulighet til å bevilge opp til 20.000 kr til gode prosjekter. Det er også mulighet til å søke om mer. Dette må da først opp i  formannskapet til behandling. 
  • Gründerhjelpa gjør næringsfaglige vurderinger på vegne av NAV. Ta kontakt med veileder hos NAV for å kontrollere at du har rett til å anvende disse midlene. Denne tjenesten leveres av FLOW Coworking. Les mer om kostnader ved å få næringsfaglig vurdering samt prosessen på siden Næringsfaglig vurdering
Om dette høres interessant ut og du ønsker en avklaringssamtale med oss er det bare å fylle ut søknadsskjemaet så er du igang.

Tromsø kommune samarbeider også om integrering og næringsutvikling i prosjektet Sprinter som er rettet mot innvandrere og flyktninger. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med NAV, Skatteetaten, Karriere Troms, Tromsprodukt, FLOW Coworking, Flyktningtjenesten og Tromsø kommune.

Slik søker du

Her kan du laste ned Søknadsskjema

Våre samarbeidspartnere