Kontrollutvalget 
Leder: Hans Petter Kvaal, H
Nestleder: Oddny Aleksandersen, Ap
 
Helse- og velferdsutvalget
Leder: Gunhild Johansen, SV
Nestleder: Erlend Svardal Bøe, H

Kommune- og byutviklingsutvalget
Leder: Tone Marie Myklevoll, Ap
Nestleder: Mats Hegg Jacobsen, Sp

Kultur-, idretts- og friluftsutvalget
Leder: Jarle Heitmann, Ap
Nestleder: Anni Skogman, FrP

Miljø-, klima- og samferdselsutvalget
Leder: Barbara Vögele, MDG
Nestleder: Pål Julius Skogholt, SV

Oppvekst- og utdanningsutvalget
Leder: Benjamin Arvola Notkievic, SV
Nestleder: Tonje Schjølberg, Nei til Bompenger

Medlemmer av kommunestyret