Satsningsområder

Satsningsområder - i tråd med kommunenes kvalitetsutviklingsplan
  • Vurderingspraksis
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Innovasjon og utvikling
Gyllenborgs målsetting er å utvikle god faglig og sosial kompetanse i et inkluderende læringsmiljø. Dette kan oppsummeres i skolens visjon Lær for livet! Tilpassa opplæring for alle elever er et overordna mål for det pedagogiske utviklingsarbeidet ved Gyllenborg.

Miljøfyrtårn
Skolen er sertifisert som Miljøfyrtårn