Satsningsområde: Språk/språkstimulering og sunn helse

Barnehagens satsingsområder 2017-2020:
  • Språk og språkarbeid - vi skal fremme barnas kommunikasjon og språklige kompetanse
  • God helsemessig utvikling - vi skal fremme barnas fysiske og psykiske helse

Planer og dokumenter

Her kan du laste ned vedtekter og planer som angår barnehagene.