Satsingsområder

Hamna Friluftsbarnehage har en lavvo i fjæra der vi har ei friluftsavdeling med 12 barn. De er i lavvoen to hele dager i uka, og blir både levert og hentet der. Det er en helt egen atmosfære å være på tur hele dagen, samtidig som barna får oppleve å være i ei lita gruppe og med naturen tett på.  Hele barnehagen bruker lavvoen til turer, både for å besøke friluftsavdelinga og for å være der med egen avdeling. Gjennom naturen får barna felles opplevelser som kan skape ny trivsel og ideer til nye prosjekter.
 
Hovedmålet vårt som er ”å skape et trygt og godt miljø, der barna har rett til å påvirke sin egen hverdag.”
 
Barnehagen jobber kontinuerlig med å gi barna reell medbestemmelse over innholdet i barnehagen. Det betyr ikke at de skal bestemme alt selv, men at barna blir hørt og deres ønsker og interesser blir tatt hensyn til.
 
Leken er barnas viktigste aktivitet og uttrykksform, vi jobber for at barna skal skape vennskap og vedlikeholde disse over tid. Personalet er tilstede og tilrettelegger ved å gi inspirasjon via turer eller aktiviteter, eller fortellinger og bøker. Personalet er behjelpelig med å finne fram materiale som barna trenger, eller som støtte for de som behøver hjelp i leken. Lekegrupper settes i gang som pedagogiske tiltak.
 
Hamna Friluftsbarnehage er med i nettverket Tromsø2020, et pedagogisk nettverk med 5 barnehager. I nettverket jobber vi med faglig utvikling av den enkelte medarbeider, samtidig som målet vårt er å gjøre barna og deres virke synlig i byen. Personalet vårt har lang erfaring og høy kompetanse.  I tillegg til god barnehagelærerdekning, har vi også spesialpedagog og flere barne- og ungdomsarbeidere ansatt.

Foreldresamarbeid

Foreldrene er våre viktigste samarbeidspartnere. Barnehagen ønsker en åpen og god dialog mellom personalet og foreldrene, til beste for barna. Alle foreldre får tilbud om minimum to foreldresamtaler i året, i tillegg til to foreldremøter. Barnehagen arrangerer sommerfest, Forut-dag og vinteruke der vi serverer middag og foreldrene får en god anledning til å bli bedre kjent med hverandre.
 
Vi sender ukeplan og informasjon om uka som har vært, på epost hver uke. Denne inneholder en oversikt over hva som skjer daglig på avdelingen, prosjekter som pågår og andre fokusområder.
 
Hver avdeling har egen mobiltelefon, der foreldrene kan ringe og gi beskjed innen kl 0900 dersom barnet ikke kommer i barnehagen.
 
Barnehagen har et Samarbeidsutvalg som består av tre foreldre og tre ansatte-representanter. Dette organet skal være med å sikre samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem. I tillegg har vi Foreldrerådet som består av alle foreldrene i barnehagen. Foreldrerådet skal også fremme samarbeidet mellom barnehagen og barnas hjem.

Avdelingsinndeling

Barnehagen er delt inn i 3 avdelinger.
Revehiet har plass til 12 barn i alderen 0-2 år.
Bjørnehiet har plass til 18 barn i alderen 2-4 år.
Ulvehiet har plass til 24 barn i alderen 4-6 år.
 
Rommene og aktivitetene blir tilrettelagt i forhold til barnas alder og interesser. Rommene er innredet slik at materiell er lett tilgjengelig for barna. Hvert område er innredet slik at barna finner det de trenger til den aktiviteten området er ment for. På denne måten opplever barna mestring og frihet til å velge aktiviteter selv.
 
Vi har godt utvalg av ustrukturert materiale og vi ser på gjenbruksmaterialer som en ressurs. Ustrukturert materiale bidrar til samarbeid i barnegruppen.

Kosthold

I Hamna Friluftsbarnehage synes vi det er viktig at barna får god og ernæringsrik mat. Vi har derfor kjøkkenassistent som daglig lager formiddagsmat til barna. Vi serverer varm formiddagsmat to dager i uka, og det varierer mellom kjøtt og fisk. Maten serveres uten halvfabrikata og menyen varierer fra uke til uke. Barna har med matpakke til frokost, og får servert et fruktmåltid, formiddagsmat og et grønnsaksmåltid som tilberedes i barnehagen. Når vi har brød som hovedmåltid, blir det alltid servert grønnsaker til.

Planer for overgang barnehage - skole

Barnehagen legger til rette for at barnas siste år i barnehagen blir spennende og lærerikt. Formålet med førskolegruppa er at barna skal utvikle selvstendighet og sosial kompetanse. Vi vil skape gruppetilhørighet der de opplever følelsen av fellesskap ved å få utfordringer de kan mestre, og der samarbeid og utvikling av positivt selvbilde står sentralt. Arbeidet skal oppleves som meningsfullt for den enkelte slik at nysgjerrighet og motivasjon for det vi jobber med er tilstede.
 
Barnehagens utgangspunkt for prosjektarbeid i år er ”Naturen i Bjørnebekken”, dette i tillegg til vårt hovedmål ”skape et trygt og godt miljø der barna har rett til å påvirke sin egen hverdag”, ligger bak planene i førskolegruppa. Når barna samarbeider om å løse oppgaver som er tilpasset deres alder, så er det også bra for å bygge gode relasjoner barna imellom. Gjenbruksmaterialer er fin å bruke når oppgaver skal løses.

Vennskapsgruppa – førskolegruppa

Barnehagen legger til rette for at barnas siste år i barnehagen blir spennende og lærerikt.  Formålet med førskolegruppa er at barna skal utvikle selvstendighet og sosial kompetanse før de begynner på skolen. Førskolegruppa som kaller seg Hakkespettklubben, har klubb en dag i uka. Innholdet disse dagene varierer mellom utflukter, samarbeidsoppgaver og lek.
 
Det siste halve året har alle barnehagene i Hamna vennskapsgrupper med barna som skal begynne på skolen sammen. De møtes en gang i måneden, der de besøker skolene og hverandres barnehager og de har ulike tema for hvert møte. Tema kan være trafikk, natursti eller skilek. Egen mal for planlegging av vennskapsgruppene finnes i alle barnehagene i Hamna.