Vi vil gjerne ha forslag til hvordan tiltakene kan gjennomføres - se Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold i Tromsø 2017-2021

Send forslag og merknad innen 15. oktober til postmottak@tromsø.kommune.no