Tromsø kommune forvalter tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig aktivitet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.
Alle frivillige organisasjoner, lag og foreninger oppfordres til å søke tilskudd til aktiviteter.

Søknadsfrist 4. mars 2016.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på IMDI-midler 2016.