Støttekontakt for brukere med ulike utfordringer.
Personer som ikke kan nyttiggjøre seg fritidsaktiviteter på egen hånd kan få tilbud om støttekontakt. Støttekontaktoppdrag passer både for unge over 18 år og voksne som har tid og interesse av å gjøre aktiviteter sammen med våre brukere ca.3 timer pr. uke.  Det er behov for støttekontakter som kan jobbe på dagtid eller på kveldstid.
Våre brukere er i alle aldre. Vi har behov for støttekontakt som kan hjelpe våre brukere til å kunne benytte seg av ulike aktivitets- og fritidstilbud som: cafébesøk, turer, trening og lignende. Det er ikke krav om at støttekontakten stiller bil til disposisjon.
 
Avlaster for funksjonshemmede barn med ulike funksjonshemninger.
Formålet med avlastning er å gi foreldre / pårørende med tyngende omsorgsansvar en regelmessig fritid. Avlastningen foregår fortrinnsvis i avlasters hjem.
Avlaster skal være med på å bidra til at barn med funksjonshemninger øker sin selvstendighet, og får en meningsfylt hverdag. Arbeidet som avlaster skjer på timebasis; på dagtid eller kveld, evt. hver 4.helg. Avlastere bør kunne stille bil til disposisjon.
 
Støttekontakt/avlaster gis lønn etter faste satser. Erfaringsbakgrunn og personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest vil bli krevd fremlagt før avtale inngåelse. Det er ikke ønskelig med for nære familiære relasjoner i støttekontakt eller avlaster oppdrag.
 
Nærmere opplysning om oppdragene fås ved henvendelse til:
 
Rådgiver Katrin Reil Conradi, tlf 91572248  e-post 
 
Søknad med to oppgitte referanser sendes til:
 
Tildelingskontoret for Omsorgstjenester
Strandgata 41
9008  TROMSØ  

Last ned søknadsskjema (DOC) (PDF)
Send søknad på e-post
 
Søknadsfrist: fortløpende