Mange er allerede godt i gang med sin planlegging av lokale arrangementer i forbindelse med nasjonaldagen. 17. maikomiteen jobber på spreng med å gi årets nasjonaldag en perfekt ramme og innhold.

Fristen for å få bekjentgjørelser som skal med i programavisa er 1. mai. Skoler, grendehus, foreninger og lag som ønsker bekjentgjørelser, bes merke seg dette.

Dersom du har noe du ønsker omtalt i årets 17. mai avis eller har spørsmål - ta kontakt med Jack-Arne Giæver Nilsen på e-post jacknilsen@hotmail.com eller telefon 951 44 902.