Kurs i mestring av belastning 
Kurset er utarbeidet for personer som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeid og privatliv, og forstå sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. Kurset er på totalt 10 samlinger. Oppstart uke 43. Kurset har en egenandel på kr 600.
Søknadsfrist: 8. september

Kurs i mestring av depresjon 
Kurset er utarbeidet for personer med symptomer på depresjon, eller som har hatt symptomer på depresjon. Det jobbes med å kartlegge egen tankestil, og øvelser er en viktig del av kurset. Oppstart i uke 43. Kurset har en egenandel på kr 520.
Søknadsfrist: 8. september 

Hverdagsmestring 
Samtalegruppe for de mellom 18 og 30 år der man kan jobbe med egne mål om endring sammen med andre? Ukentlige gruppemøter på dagtid. Varighet på 1,5 timer over 20 ganger. Oppstart uke 44. Gratis.
Søknadsfrist: 17. september

Mer informasjon og påmelding