Vi gir hjelp til deg over 18 år som har lettere vansker relatert til angst, depresjon og søvn. Rask psykisk helsehjelp er et gratis korttidstilbud, hvor målet er å gi deg verktøy til å håndtere vanskene.

Denne høsten tilbyr vi tre ulike kurs:

Tankens kraft - Et introduksjonskurs til kognitiv terapi.
Oppstart 21. august 

Kurs i mestring av sosial angst - Dette er et gruppebasert behandlingstilbud for deg som har angst og uro knyttet til sosiale situasjoner. 
Oppstart 3. september

Kurs i mestring av depresjon - Kurs i mestring og forebygging av depresjon er rettet mot deg som har hatt eller har symptomer på depresjon. 
Oppstart 17. september 

Les mere om kurstilbudene og meld deg på her