Er du bekymret for helsen til noen?

Kort fortalt

  • Du kan sende en bekymringsmelding til fastlege eller kommuneoverlegen dersom du er bekymret for en annen persons fysiske eller psykiske helse.
  • En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand.

En bekymringsmelding skrives gjerne når du som pårørende eller bekjent er bekymret for en annen persons helsetilstand. Det kan være fornuftig å ta kontakt med personens fastlege eller annen ansvarlig behandler. Dersom du ikke vet hvem som er fastlege eller behandler, kan du sende inn en bekymringsmelding til kommuneoverlegen.

Det er viktig å være klar over at bekymringsmeldingen ofte videresendes av kommuneoverlegen og videre til fastlegen. Dette innebærer også at den lagres i pasientens journal. Pasienten får da tilgang til bekymringsmeldingen.

  • helsetilstanden i hverdagen
  • personens oppfølging i et behandlingsforløp
  • effekt av behandling
  • at den som er syk er en fare for seg selv eller andre
  • svikt i hjelpeapparatet

Bekymringsmeldingen må inneholde navnet på den du er bekymret for, fødselsdato (dersom du har det tilgjengelig) og gjerne også adressen til vedkommende. Det er også fint om du tilføyer eget navn og kontaktinformasjon.

Bekymringsmeldingen bør sendes som vanlig post, for å sikre at sensitive opplysninger blir håndtert på riktig måte.

Bekymringsmeldingen sendes til:
Kommuneoverlegen, Tromsø kommune, Postboks 6900, 9299 Tromsø.

Fant du det du lette etter?
Så dumt! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli bedre.
Så bra! Fortell oss gjerne hva du lette etter, så vi kan bli enda bedre.