Vi har i dag 13 envegskjørte veger i Tromsø hvor det er skiltet «Unntatt sykkel», slik at syklistene får lov å sykle mot kjøreretningen. Kommunen ønsker nå å sette opp skilt slik at det blir lov å sykle mot kjøreretningen i flere envegskjørte veger. Tiltaket vil gi bedre framkommelighet for syklister, da det blir kortere kjørelengder og mindre fortausykling. Dette vil gjøre sykkel til et mer attraktivt transportmiddel i Tromsø. 
 
De nye strekningene der det skal bli lov å sykle mot envegskjøringen i denne omgang er O.L. Aunes gate, Bjørnøygata nord og Slettavegen. Disse vegene har blitt vurdert med tanke på trafikksikkerheten, og oppfyller kravene for å kunne tillate sykling mot envegskjøring. Dette er også et raskt og enkelt tiltak som kan gjennomføres uten store kostnader.